Определение №51/10.02.2021 по дело №3481/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 51

  гр. София, 10.02.2021 год.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на първи февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3481 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.

  С решението от 8.07.2020 год. по гр. д. № 280/2020 год. Русенският окръжен съд, като въззивна инстанция, е потвърдил първоинстанционното решение от 21.11.2019 год., /поправено с решение от 27.12.2019 год./, по гр. д. № 2696/2019 год. на Русенския районен съд, с което е признато за установено по отношение на Р. З. П., че собственици на недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица], представляващ дворно място с площ 666 кв. м.- поземлен имот № * в кв. 30 по плана на [населено място], за който е образуван УПИ *, при посочените граници, с построените в него жилищна сграда със застроена площ 252 кв. м., втора жилищна сграда с площ 45 кв. м., гараж с площ 25 кв. м. и второстепенна постройка с площ 42 кв. м. са Р. Т. П. с права 9/12 ид. ч. и П. З. П. с 1/12 ид. ч. и е отменен на основание чл. 537, ал. 2 ГПК издаденият на ответника Р. З. П. нотариален акт № 89/2017 год. на нотариус Ф. в тези му части.

  Въззивното решение се обжалва в срок от Р. З. П., чрез пълномощника му адв. М. М., с оплаквания за неговата недопустимост, респ. неправилност поради необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК с искане за отмяната му, като вместо това исковете за собственост бъдат отхвърлени.

  В приложеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа наличието на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение по поставените процесуалноправни въпроси: 1. Какви са процесуалните предпоставки, предвидени в чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПК за допустимост на представяне на нови писмени доказатества във въззивното производство? 2. Длъжен ли е съдът да вземе предвид и да подложи на преценка в мотивите на решението си доказателствата за всички релевантни за спора факти, да посочи кои от тях са установени и кои – не, да обсъди всички искания и доводи на страните от значение за признаване или отричане на претендираното право? 3. Как следва да се преценяват свидетелските показания на свидетел, за който има данни по делото, че е заинтересован от изхода на делото по смисъла на чл. 172 ГПК? Касаторът се позовава на противоречиво произнасянето по тях от въззивния съд в сравнение с представените решения на ВКС по чл. 290 ГПК, както следва: по първия въпрос произнасянето противоречи с решение № 29 от 27.03.2019 год. по гр. д. № 1482/18 год. , І г. о., № 70 от 21.04.2015 год. по гр. д. № 5100/14 год., ІІІ г. о., № 136 от 25.06.2019 год. по гр. д. № 4465/18 год., ІV г. о., по втория въпрос – с представените решения № 35 от 23.05.2019 год. по гр. д. № 1499/18 год., ІV г. о., № 422 от 3.06.2010 год. по гр. д. № 805/2009 год. І г.о., № 411 от 27.10.11 год. по гр. д. № 1857/10 год., ІV г. о. и по третия – с представените решения № 65 от 16.07.2010 год. по гр. д. № 4216/08 год., ІV г. о., № 131 от 12.04.2013 год. по гр. д. № 1/13 год., ІV г.о.

  Основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е обосновано със значението за точното прилагане на закона и за развитието на правото на въпроса: Следва ли въззивният съд да допусне нови писмени доказателства при условията на чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПК, които са необходими за установяване придобиването на имот от ответник по иск за собственост на основание наследствено правоприемство, заявено като основание в отговора на исковата молба?

  Касаторът поддържа и становище за очевидна неправилност на въззивното решение, съгласно чл. 280, ал.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари