Решение №51/21.07.2021 по дело №2694/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 51

  гр. София, 21.07.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 2694 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 и сл. от ГПК.

  С решение № 42 от 28.01.2020 год. по гр. д. № 740/2019 год. Софийският окръжен съд, като въззивна инстанция, е потвърдил първоинстанционното решение № 143 от 10.06.2019 год. по гр. д. № 265/2016 год. на Ботевградския районен съд, с което е отхвърлен иска на Ц. С. Ц. срещу Д. Н. Н. за делба на дворно място с площ 1 360 кв. м., представляващо УПИ **, кв. 59 по плана на [населено място], м. „П.”, при описаните в решението съседи.

  Срещу въззивното решение е подадена в срок касационна жалба от Ц. С. Ц., чрез пълномощниците му адвокатите В. А. и Ст. А., с оплаквания за неправилност на въззивното решение поради наличие на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК и искане за отмяната му, като вместо това искът за делба бъде уважен или делото се върне за ново разглеждане от въззивния съд.

  Ответницата Д. Н., чрез адв. Д. оспорва жалбата като неоснователна с искане въззивното решение да се потвърди като правилно по направените крайни изводи на съда. Претендира присъждане на разноските по делото съгласно представения списък.

  Върховният касационен съд, в настоящият състав на Второ гражданско отделение, като взе предвид доводите на страните и въз основа на събраните доказателства, приема следното:

  Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване с определение № 4 от 4.01.2021 год. на ВКС, в което е прието от настоящият състав, че произнасянето на въззивния съд не съдържа съображения по фактите и преценка на събраните доказателства с оглед разрешаването на материалноправния спор, каквато е същността на въззивното разглеждане на делото съгласно действащата правна уредба в ГПК и разясненията в т. 1 и т. 2 на ТР № 1/2013 год. на ОСГТК на ВКС. Налице е противоречие с горната задължителна съдебна практика по процесуалноправните въпроси относно задълженията и правомощията на въззивния съд при разрешаване на спора, което е обосновало извода за наличие на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

  По поставените процесуалноправни въпроси както в представените от касатора решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК – Р 331 от 19.05.2010 год. по гр. д. № 257/2009 год., ІV г. о. и Р № 354 от 30.10.2015 год. по гр. д. № 1398/2015 год. на ІV г. о., така и в множество други, както и постановките на ТР № 1/2013 год. на ОСГТК на ВКС в т. 1 и т. 2, е прието, че задължение на въззивния съд е да се произнесе по спорния предмет на делото, след като прецени всички събрани доказателства, заедно и поотделно и обсъди въведените от страните доводи и възражения. Необсъждането на доказателства и доводи представлява процесуално нарушение, което когато е съществено, е основание за отмяна на решението като неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Горното произтича от същността и характера на въззивното производство, в което обект на въззивната дейност е решаването на материалноправния спор, като направените собствени фактически и правни изводи въз основа на преценка на всички събрани доказателства следва да се изложат в мотивите на въззивното решение. Изпълнението на тези задължения на въззивния съд представлява гаранция за правилността на съдебния акт.

  Настоящият състав на ВКС, ІІ г. о. споделя изцяло цитираната задължителна съдебна практика, с оглед на което приема следното:

  Предявеният иск от касатора Ц. Ц. е за делба на УПИ ** в кв. 59 по плана на [населено място], с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари