Определение №51/10.02.2021 по дело №2545/2020

Спорът е разрешен с Решение №60154/23.07.2021 по дело №2545/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно задължението на съда да обсъди доводите, твърденията и възраженията на страните, както и всички доказателства по делото.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и двадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 2545 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. Н. Г., против въззивно решение № 625 от 1 юни 2020 г., постановено по в.гр.д. № 211/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Варна, с което е потвърдено решение № 5360 от 2 декември 2019 г., постановено по гр.д. № 10066/2019 г. по описа на районния съд в гр. Варна, с което е признато за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че А. Д. Г., с адрес в [населено място], не дължи на дружеството сумата от 10511,52 лева, представляваща стойност на доставена и начислена електрическа енергия за периода 29.05.2017 г.-28.05.2018 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за обект на потребление в [населено място], [улица], ап. 3.

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа се, че при постановяване на решението въззивният съд е допуснал нарушение на чл. 236, ал. 2 ГПК, като не е обсъдил възраженията и доводите, изложени във въззивната жалба; че в нарушение на материалния закон бил изводът, че към момента на установяване на неправомерното софтуерно въздействие върху процесния електромер Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) не представляват приложим закон, тъй като към момента на проверката (28.05.2018 г.), са действали разпоредбите на чл. 48 до чл. 51 ПИКЕЕ. Дори и да се приемело, че чл. 50 ПИКЕЕ е неприложим в случая, доколкото тази разпоредба не визира софтуерно вмешателство в електромера, то процесната сума се дължи на основание чл. 183 ЗЗД, тъй като в случая се касае до точно установено количество на реално потребена енергия, чието заплащане се дължи от абоната по силата на договора за покупко-продажба на електрическа енергия, но съдът не се е произнесъл изобщо по този довод. Поддържа се още, че в общите условия от 2007 г. е предвиден ред за уведомяване на клиента за извършване на корекция на сметки, поради което изискванията на чл. 98а ЗЕ са изпълнени; че дори да липсва ред за уведомяване на клиента в общите условия, това не води до незаконосъобразност на корекционната процедура – тази липса би била пречка за поставяне на потребителя в забава относно задължението му да заплати корекцията, но не е основание да се отрече дължимостта на сумата. В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се поставят правни въпроси в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

В срока за отговор на касационната жалба ответникът в касационното производство А. Д. Г., с адрес в [населено място], чрез адв. С. А., възразява срещу допускането на касационно обжалване и излага становище за правилност на въззивното решение.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, срещу решение на въззивен съд, подлежащо на касационно обжалване, и е процесуално допустима.

За да постанови обжалвания акт, въззивният съд възприема фактическите изводи на първоинстанционния съд, че между страните е налице облигационно правоотношение, по силата на което ищецът има качеството потребител на електрическа енергия. На 28.05.2018 г. е извършена техническа проверка на средството за търговско измерване, вследствие на която то било демонтиранo със снети показания от четири регистъра, включително

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари