Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Определение №509/21.06.2022 по дело №667/2022 1

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Длъжен ли е въззивният съд мотивирано да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, като обсъди в тяхната взаимна връзка събраните по делото доказателства за фактите от значение за правния спор? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Когато е уговорено ползване, каквото към сключването на договора за наем имотът е нямал, и законът оправомощава единствено собственика или упълномощено от него лице да предприеме необходимите действия, за да разрешат техническите власти промяна в предназначението на имота и да издадат удостоверение за въвеждането му в експлоатация, за да се приведе той в съответствие с определеното с договора ползване, следва ли да се приеме, че наемодателят се е задължил към наемателя за тези действия? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България в закритото съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Геника Михайлова, Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № ****** по описа за 2022 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № ******, с което Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение № ****** на Софийски градски съд, е отхвърлил исковете на „Рестора“ ООД срещу Т. Г. А., Т. А. Г., Т. А. В. и Т. В. А., квалифицирайки ги по чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД, вр. чл. 82 ЗЗД и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за суми съответно от 221 096.03 лв. и 15 815.37 лв.

Решението се обжалва от „Рестора“ ООД с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по следните въпроси (материалноправните – уточнени и конкретизирани съгласно т. 1 от ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2010 г. ОСГТК на ВКС): 1. Длъжен ли е въззивният съд мотивирано да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, като обсъди в тяхната взаимна връзка събраните по делото доказателства за фактите от значение за правния спор? 2. Попада ли наемателят в кръга на лицата, които законът оправомощава да искат от техническите власти издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на готов строеж? и 3. Когато е уговорено ползване, каквото към сключването на договора за наем имотът е нямал, и законът оправомощава единствено собственика или упълномощено от него лице да предприеме необходимите действия, за да разрешат техническите власти ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №156/01.03.2021 по дело №2711/2019
  Налице ли е неточно изпълнение на задължението на наемодателя за отдаване на годен наемен обект по см. на чл. 230, ал. 1 ЗЗД при начално съществуваща обективна невъзможност за ползване на наетото имущество, съгласно договореното му предназначение дължи ли се обезщетение за неизпълнение на наемателя?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!