Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Определение №507/21.06.2022 по дело №638/2022 1

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Договорът за покупко-продажба на чужд имот разваля ли се по право, ако купувачът е отстранен от имота въз основа на влязло в сила съдебно решение?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Геника Михайлова, Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № ****** по описа за 2022 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № ******, с което Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение № ****** на Софийски районен съд, на основание чл. 189, ал. 1, изр. 1 ЗЗД е осъдил държавата, представлявана от министъра на финансите, да заплати на СД „Медичи – Тодоров сие“ сумата 50 205.55 лв., включваща сумите 48 321.00 лв. – връщане на цената, вкл. ДДС по договор за покупко-продажба от 25.08.2004 г., 1 884.55 лв. – възстановяване на разноските по договора, 960.00 лв. – възстановяване на режийните разноски за имота, вкл. ДДС и 924.55 лв. – възстановяване на данък „сгради“, ведно със законната лихва върху 50 255.55 лв., считано от 15.04.2016 г.

Решението се обжалва от държавата, представлявана от министъра на финансите, с искане да бъде допуснато до касационен контрол поради вероятна недопустимост, евентуално – за проверка за правилност. Касаторът обосновава основанието по чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК с довод, че искът е насочен срещу надлежния ответник – държавата, представлявана от министъра на финансите, - в изпълнение на съдебни указания, дадени в грубо нарушение на диспозитивното начало (чл. 6, ал. 2 ГПК). Повдига и следния материалноправен въпрос: Договорът за покупко-продажба на чужд имот разваля ли се по право, ако купувачът е отстранен от имота въз основа на влязло в сила съдебно решение? Касаторът счита въпросът включен в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол), а допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с довод, че положителният отговор, даден от въззивния съд, противоречи на конкретни решения на ВКС, които му отговарят отрицателно. По същество се оплаква, че решението е недопустимо, а производството следва да се прекрати, респ. решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон (чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД). Претендира разноските по делото, в т.ч. юрисконсултско възнаграждение.

От ответника по касация СД „Медичи – Тодоров и сие“ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
  Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Договорът за покупко-продажба на чужд имот разваля ли се по право, ако купувачът е отстранен от имота въз основа на влязло в сила съдебно решение?

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!