Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

„1. Съответства ли на нормативните изисквания, уредени в чл. 3, пар. 1, т. 1, б. в Вриложението към чл. 3, пар. 3 на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, национална правна уредба, позволяваща клауза в договор за банков кредит, съгласно която разрешеният кредит се усвоява по блокирана сметка в чужда валута, но кредитополучателят не може ефективно, реално да се разпорежда с авоара в чужда валута по блокираната сметка, а тази сума служебно се превалутира от банката в националната или резервната валута, вследствие на което, от една страна, би се прехвърлил изцяло в тежест на потребителя валутният риск при съществена, радикална промяна в курсовите разлики, а от друга, кредитната институция би получила за сметка на потребителя неуговорена облага; 2. При положителен отговор на първия въпрос, дали националната юрисдикция може да приеме, че кредитът в действителност е уговорен в националната или резервната валута, в случай че установи, че само привидно кредитът е уговорен и усвоен в чужда валута – чрез заверяване на „блокирана“ валутна сметка на кредитополучателя, вследствие на което банката служебно превалутира тази сума в националната или резервната валута“.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и осми септември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. дело № 502 по описа за 2022 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на И. Г. К. и Г. П. Г.- ищци в първоинстанционното производство и на „Юробанк България“ АД- ответник по делото срещу въззивно решение № 10465/12.07.2021 г. по в. гр. д. № 1833/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение №1953/18.03.2019год. на Софийски градски съд, постановено по гр. дело №7538/2017год. С решението е осъдена „Юробанк България“АД да заплати на ищците И. Г. К. и Г. П. Г. на основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД сумата от 32 933,57 евро-недължимо платена за периода от 15.10.2010год. до 15.10.2015год. по договор за кредит за покупка на недвижим имот от 03.09.2007год., в следствие на валутна разлика между щвейцарски франк и евро, ведно със законната лихва за забава от 15.10.2015год. до окончателното плащане, на основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД сумата от 8 726,82 евро- недължимо платена разлика между сбора на първоначално уговорения размер на месечните вноски ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари