Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1/ „Правилно ли е приложил процесуалния закон въззивният съд, ако е основал фактическите и правните си изводи на документи, приети по делото за сведение, а не като доказателства?“; 2/ „Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе с мотиви по всички въведени в процеса доводи, твърдения и възражения на страните и да обсъди всички приети по делото доказателства?“; 3/ „Може ли въззивният съд да обезпечи правилното приложение на императивна материалноправна норма, без да даде указания относно подлежащите на доказване факти и необходимостта за ангажиране на съответни доказателства?“; 4/ „Може ли въззивният съд да променя фактическото основание на предявения иск, като обсъжда факти, различни от фактите, заявени от ищеца?“; 5/ „При допуснато процесуално нарушение от първоинстанционния съд, който не е указал на страните подлежащите на доказване факти, разпределянето на доказателствената тежест за тях и за кои не сочат доказателства, длъжен ли е въззивният съд да събере тези доказателства съгласно чл. 266, ал. 3 ГПК?“; и следните материалноправни въпроси: 6/ „Представляват ли публични средства/държавна помощ сумите задължително заплащани от крайните потребители за определено количество изкупена електрическа енергия от възобновяеми източници?“; 7/ „Представлява ли имущество по смисъла на чл. 16 и чл. 17, пар. 1 от ХОПЕС вземането по договор за цената на произведената електрическа енергия, чийто размер и срок за изплащане е определен с нормативен акт?“; 8/ „Съответства ли на принципите за недискриминация, равно третиране и равнопоставеност, заложени в решения на Съда на ЕС по дела C-319/02 и C-443/06 въведеното с пар. 18 ПЗР ЗИДЗЕ, обн. в ДВ в бр. 56/2015 г., в сила от 24.07.2015 г., намаляване на преференциалните цени за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници само за определен вид производители – тези, които са подали заявление за подпомагане преди влизане в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници?“. Счита, че произнасянето по първия въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Обосновава приложението на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по поставените втори, трети, четвърти и пети въпрос. Позовава се на решение № 141/14.10.2019 г. по т. д. № 2839/2018 г. на ВКС, II ТО, решение № 331/19.05.2010 г. по гр. д. № 257/2009 г. на ВКС, IV ГО, решение № 178/24.04.2017 г. по т. д. № 1340/2015 г. на ВКС, I ТО и др. по втория въпрос. По третия формулиран въпрос сочи противоречие на въззивното решение с т. 2 на ТР № 1/2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ВКС, ОСГТК; по четвъртия въпрос – с решение № 288/29.12.2015 г. по гр. д. №2293/2015 г. на ВКС, III ГО, решение № 149/10.09.2019 г. по гр. д. № 2779/2018 г. на ВКС, IV ГО, решение № 212/07.11.2019 г. по гр. д. №3544/2018 г. на ВКС, IV ГО и решение № 124/30.09.2019 г. по гр. д. № 3824/2018 г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари