*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 505

  гр. София, 29.07.2022 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:АННА БАЕВА

  ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

  изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 912 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Кей енд Ес Енерджи 2“ ЕООД, представлявано от адв. О. Т., срещу решение № 260084 от 10.11.2020г. по в. т. дело № 368/2020г. на Апелативен съд - Варна, ТО, с което е потвърдено решение № 90 от 29.01.2020г. по т. дело № 1728/2018г. на Варненски окръжен съд, Търговско отделение. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт са отхвърлени предявените от „Кей енд Ес Енерджи 2“ ЕООД срещу „Енерго - Про продажби“ АД искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл.327, ал.1 ТЗ и чл.31, ал.5, т.1 ЗЕВИ, съответно чл.294, ал.1 ТЗ вр. чл.86, ал.1 ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати сумата 166 142лв., представляваща дължим, но незаплатен остатък от продажната цена по т.8 от Решение на ДКЕВР № Ц-10 от 30.03.2011г. за количеството 774,900 MWh електрическа енергия, произведена през м. септември 2015г. от собствената на ищеца вятърна електрическа централа, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.10.2018г. до окончателното ѝ плащане, както и сумата 48 700,28 лева, представляваща дължимо обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 30.11.2015г. до 29.10.2018г.

  Касаторът поддържа, че въззивното решение е недопустимо, тъй като е постановено в нарушение на чл.229, ал.1, т.4 ГПК при наличие на преюдициален спор по висящото производство по проверка за законосъобразност на Решение СП-5 на КЕВР. Релевира и евентуални доводи за неправилност на решението на въззивния съд поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа, че въззивният състав неправилно е анализирал ефекта на измененията на ЗЕВИ от м. юли 2015г. върху механизма на заплащане на цената на произведена от ВяЕЦ електрическа енергия, в резултат на което е решил спора в противоречие с чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ във връзка с § 17 ПЗР на ЗИД на ЗЕ /ДВ, бр. 56/2015г./. Касаторът твърди, че съдебният състав неправилно е приложил последиците от отмяната на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари