Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Розинела ЯнчеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Невалидно ли е въззивното съдебно решение с оглед изричното оплакване в касационната жалба и изложението към нея за абсолютна неразбираемост на мотивите му, както и за невъзможността същото да бъде изпълнено от органите по кадастъра?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи септември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1128 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх. № 314/17.01.2022 г., подадена от О. Р. Ч. и Р. Р. Е., чрез адвокат Е. С., срещу решение № 261 от 9.12.2021 г. по гр. д. № 20215200500657/2021 г. на Окръжен съд – Пазарджик в частта, с която е отменено решение на № 260322 от 25.06.2021 г. по гр. д. № 1557/2019 г. на Районен съд – Пещера в частта, с която е признато за установено по отношение на К. Я. М., М. А. Ф. и Р. С. К., че О. Р. Ч. и Р. Р. Е. са собственици при равни права за размера над 31.50/237 кв. м идеални части и до размера на 128.50/237 кв. м идеални части или за разликата от 87/237 кв. м идеални части от площта, заключена между северната кадастрална граница на притежавания от ищците имот *** (граничеща със северната част на имот с идентификатор ***) и южната регулационна граница на парцел *, * в кв. 152 по плана на [населено място], одобрен със заповед № РД-14-02-1144/4.12.1985 г. (частта от северната кадастрална граница на имот *** до синята линия от комбинирана скица - приложение № 4 на стр. 193), както и в частта, с която е признато за установено по иска на О. Р. Ч. и Р. Р. Е. по чл. 54, ал. 2 ЗКИР срещу К. Я. М., М. А. Ф. и Р. С. К., че при одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], одобрени със заповед № РД-18-14/30.08.2019 г. (допусната техническа грешка в изписването на вярната дата, посочена в исковата молба - 20.06.2014 г.), на ИД на АГКК, е допусната грешка при отразяването на южната кадастрална граница на имот ***, изразяваща се в неправилно отразяване на площта, заключена между южната кадастрална граница на притежавания от ищците имот и южната регулационна граница ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?