Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети септември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладвано от съдия Гергана Никова гр. дело № 2607 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 ГПК.

С постановеното по настоящото дело Решение № 31 от 10.09.2021 г. е отменено въззивно Решение № 74 от 03.04.2020 г. по в. гр. д.№ 20/2020 г. на Окръжен съд – Кърджали, вместо което е постановено поставянето в дял на С. С. М. с ЕГН [ЕГН] на недвижим имот, представляващ едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 113 кв. м., състояща се от шест стаи и коридор, построена на основание отстъпено право на строеж върху имот държавна собственост, представляващ УПИ * с пл. сн.№ *, кв. 12, по плана на [населено място], [община], област К., с площ от 600 кв. м., при граници [улица], УПИ *, УПИ * и УПИ * с пазарна стойност 51 297 лева. Съдът се е произнесъл относно сумите, дължими на останалите съделители за уравнение на дяловете, размера на дължимите държавни такси и разноските по делото.

С молба вх.№ 6612 от 04.08.2022 г., подадена от адвокат Т. Б. от АК – К., е заявено искане да се постанови поправка на очевидна фактическа грешка, която е допусната в името на касаторката – вместо С. С. М. да се чете С. С. С., съобразно отразеното в личната й карта и приложените към исковата молба писмени доказателства.

Преписи от молбата са връчени на ответниците по касация С. С. С. и Х. С. С., като в срока по чл. 247, ал. 2 ГПК не са постъпили отговори.

Върховният касационен съд, състав на Второ отделение на Гражданската колегия, след преценка на изложеното в молбата, данните по делото и в правомощията си по чл. 247, ал. 1 и ал. 3 ГПК, намира следното:

Съобразно удостовереното с приложените към исковата молба документи (нотариални актове: № 44 от 30.10.2008 г. /л. 5 от делото на РС/, № 45 от 30.10.2008 г. /л. 6/, № 62 от 02.10.2015 г. /л. 7/, № 18 от 23.01.2019 г. /л. 8/, удостоверение за данъчна оценка /л. 9/, удостоверения за наследници /л. 10, 11/), както и приложеният към молбата с вх.№ 6612 от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари