*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 50

  София, 15.02.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на десети февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 3768 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Р. И. Р. от [населено място], чрез процесуалния му представител адв. И. Н., срещу решение № 148, постановено на 20.04.2021г. от Окръжен съд - Благоевград, Четвърти въззивен граждански състав по в.гр.д.№ 4/2021г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено и вместо това е признато за установено по отношение на Р. И. Р., че Ч. К. А. и К. И. А. са собственици на основание дарения от 12.04.2006г. при равни части на поземлен имот с идентификатор ...........по КККР на [населено място], адрес: [населено място], [улица], с площ от 1282 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, № по предходен план: 3303 в кв. 206, при съседи: имот с идентификатор .........., имот с идентификатор ...............и имот с идентификатор .............и Р. И. Р. е осъден на основание чл. 108 ЗС да предаде на Ч. К. А. и К. И. А. фактическата власт върху този поземлен имот.

  Касаторът поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 3.

  Според касатора е налице основание за допускане на касационно обжалване по следните въпроси:

  1.Коя е приложимата норма на ЗСПЗЗ – чл. 10, ал. 7 или чл. 10б, ал. 1, при построени сгради върху бивш земеделски имот, включен в строителните граници на населеното място, когато постройките са изградени без разрешение за строеж и без строителни книжа и не са в съответствие с предвижданията по плана;

  2.При предвиждания по плана за един вид мероприятие (в случая детска градина) и изграждане без строителни книжа и документи на второстепенни постройки за дейности, които нямат нищо общо с плана, следва ли да се приеме, че е налице изпълнено мероприятие, което съставлява пречка за възстановяване на правото на собственост;

  3.Приложима ли е разпоредбата на чл. 6, т. 3 ЗВСГЗГФ по отношение на земеделски земи, върху които са изградени незаконни второстепенни постройки;

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари