Решение №50/23.04.2021 по дело №793/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  №50

  [населено място] , 23.04. 2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и втори април през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  при участието на секретаря Петя Петрова и в присъствието на прокурора Арнаудова, като изслуша докладваното от съдията Генковска т.д. № 793 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.18 ЗПП.

  Образувано е по жалба на И. М. Г., чрез процесуален пълномощник, в качеството му на председател на ПП „Благоденствие – Обединение - Градивност“, срещу решение от 04.02.2021 г. по ф.д. № 115/2016г. на СГС в частта, с която е оставено без уважение негово заявление от 07.01.2021г. за вписване по партидата на ПП „Благоденствие – Обединение- Градивност“ на промени в регистрираните обстоятелства, а именно – заличаване на В. Г. К. като член на Националния съвет.

  В касационната жалба се излагат доводи, че поради грешка не е било представено заявлението на В. К. за напускане на партията, а оттам и като член на ръководния орган. Същото е било възприето от Националния съвет, който се е събрал и го е обсъдил. Заявлението се представя в заверен препис с касационната жалба. По тези съображения се иска обжалваното решение в посочената част да бъде отменено и да бъде постановено друго такова, с което искането за заличаване на В. Г. К. като член на Националния съвет на ПП „Благоденствие – Обединение- Градивност“ да бъде уважено.

  Прокуратурата на РБ не представя писмен отговор срещу жалбата.

  Представителят на ВКП при разглеждането на делото в публичното съдебно заседание изразява становище за основателност на жалбата.

  Съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, с оглед данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Депозираната касационна жалба е допустима – подадена е от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване пред ВКС съдебен акт, при спазване на преклузивния срок по чл.18, ал.1 ЗПП.

  За да остави без уважение искането на жалбоподателя по заявление вх.№ 261728/07.01.2021г., съставът на Софийски градски съд е посочил, че по делото не е представено цитираното в Протокол от заседание на 19.12.2020г. на Националния съвет на партията заявление от В. К.. Протоколът от заседанието е частен документ и се ползва с доказателствена сила само по отношение на авторството на изявлението.

  Касационната жалба е основателна.

  С решение от 21.03.2016г. по ф.д. №115/2016г. на СГС в регистъра на политическите партии при СГС В. Г. К. е вписан като член на Националния съвет на ПП „Благоденствие – Обединение - Градивност“. На осн. чл.17, ал.1, т.8 вр. т.4 ЗПП настъпилите промени в това обстоятелство също подлежат на вписване в посочения регистър.

  Видно от представеното пред председателя на политическата партия завление от 16.12.2020г. В. Г. К. е изявил воля за напускане на партията като неин член. На основание чл.17, ал.1, б. „а“ от Устава на партията членственото правоотношение се прекратява с писмено заявление за напускане, като прекратяването е в сила от момента на подаване на заявлението до Националния съвет. Тъй като съгласно чл.15, б. „а“ от Устава всеки член на партията има право да избира, да бъде издиган и да бъде избиран в ръководните органи на партията, то прекратяването на членственото правоотношение с писмено заявление по отношение на член на Националния съвет има за своя правна последица и отпадане участието на това лице от състава на ръководния орган, тъй като то е престанало да отговаря на изискванията за това. С оглед предвидените в чл.17, ал.1, б. „а“ от Устава: действие на заявлението за напускане на партията и момент на прекратяване на членственото правоотношение – от подаване на заявлението пред надлежния орган, то не се изисква и вземане на решение от върховния орган - Националното събрание, за освобождаване на подалия заявлението като член на Националния съвет. Видно от протокол от заседание на 19.12.2020г. на Националния съвет е било съобразено обстоятелството, че освобождаването на В. Г. К. като член на Националния съвет налага необходимост от избор на нов член на този орган, който въпрос е включен в дневния ред на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари