Разпореждане №50/14.05.2021 по дело №5844/2015


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 50

  гр. София, 14.05. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 1481 от 22.02.2021 г., , констатира следното:

  Постъпила е молба от Г. Н. З. и И. Х. З. с искане да бъдат отменени разноските в размер на 2000лв., които молителите са осъдени да заплатят на Ц. А. и А. А..

  Въз основа на доводите в молбата и извършената справка в деловодната система на ВКС се установи следното:

  С определение №76 от 30.04.2019 г. по гр.д. № 1112 /2019г. г. състав на ВКС, ІІ г.о. е оставил без разглеждане молбата на Г. Н. З. и И. Х. З. за отмяна на влязло в сила решение № 16 от 22.03.2018г. по гр.д. № 4178/2017г. на Върховния касационен съд, ІІ г.о., на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК.

  Осъдил е Г. Н. З. и И. Х. З. да заплатят на В. И. Х., Й. Ж. Х., С. Г. И. и Л. И. И. сумата 4800/четири хиляди и осемстотин/ лева, а на Ц. П. А. и А. Н. А. сумата 2000/две хиляди/ лева, представляващи разноски по делото.

  Това определение е потвърдено по реда на чл. 274 ал.2 ГПК с определение на Върховния касационен съд, второ гражданско отделение № 159 от 20.09.2019 год. по ч. гр. д. № 2989/2019 год.

  В частното производство са осъдени Г. Н. З. и И. Х. З. да заплатят на В. И. Х., Й. Ж. Х., и Л. И. И., разноски в размер на общо 4800 лв., или по 1600 лв. за всеки от тях, дължими за адвокатско възнаграждение, както и на Ц. П. А., и А. Н. А., сумата 2000 лв. разноски по делото.

  Молителите считат, че не дължат разноски на Ц. П. А. и А. Н. А., срещу които не е била насочена молбата за отмяна и съответно те не са били страни, независимо че са били призовани по делото.

  От изложението в настоящата молба не става ясно кое от двете определения, с които са присъдени разноски на Ц. П. А. и А. Н. А. се иска да бъде отменено и на какво основание, но отмяната и на двете определения за разноските е недопустима.

  Съобразно разясненията в ТР 7/2017г. на ВКС, ОСГК и ТК целта на отмяната е да бъде преустановено действието на силата на пресъдено нещо на съдебното решение, като краен правен резултат и да се възстанови висящността на производството по спора, с който е сезиран съда. На отмяна подлежат влезли в сила решения, ползващи се със сила на пресъдено нещо, а от определенията, подлежат на отмяна само тези, за прекратяване на делото поради отказ от иска, защото в този случай към волеизявлението на ищеца за отказ от иска се прикрепва правният ефект на силата на пресъдено нещо със съдържанието, което тя има по отношение на съдебното решение, с което се разрешава материалноправен спор. Следователно не е допустима отмяна на определение, с което се присъждат разноски по делото.

  В случая към датата на подаване на настоящата молба е изтекъл и едномесечният срок по чл.248 ГПК за изменение на определенията , с които са присъдени разноски в производството по отмяна по гр.д. № 1112 /2019г. ВКС, ІІ и по ч.гр.д.№ 2989/2019 год. на ВКС, ІІ г.о.

  По изложените съображения молбата за отмяна с вх. № 8724 от 11.10.2018 г. е процесуално недопустима и по нея не може да се образува отменително производство.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ОТКАЗВА да образува производство по постъпилата молба с вх. 1481 от 22.02.2021г., подадена от Г. Н. З. и И. Х. З. с искане да бъдат отменени разноските в размер на 2000лв., които молителите са осъдени да заплатят на Ц. А. и А. А..

  Разпореждането може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  на първо гражданско отделение на ВКС


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари