Разпореждане №50/13.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 50

  гр. София, 13.05.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3840 от 05.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК вр. с чл.307 ГПК – I поток.

  Молба вх. № 266381/12.03.2021 г. за отмяна на влязло в сила решение № 260204 от 09.10.2020 г. по гр.д. № 341/2020 г. на Русенски районен съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ приложено е адвокатско пълномощно за производството по отмяна – л.62а от гр.д.№ 341/2020 г. на Русенски районен съд;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, пълномощно – л.3 от гр.д.№ 341/2020 г. на Русенски районен съд;

  6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл.112, б. „к“ ЗС;

  Предвид гореизложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на молителя за вписване на молбата за отмяна.

  По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Русенски районен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари