Разпореждане №50/22.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 50

  гр. София,22.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка вх.№ 3478/21.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 219/15.01.2021 г. срещу Решение № 208 от 08.12.2020 г. по т.д. № 232/2020 на Апелативен съд Велико Търново, с подател "ВИКТОРИО 18" ЕООД - в несъстоятелност, [населено място], ЕИК:[ЕИК], представлявано от П. П. С..

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 17.12.2020 г., считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 15.01.2021 г. – в срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  П. е от адв. Л. Т..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, намиращо се на л. 68 гръб от том I на т.д. № 95/2019 г. на Окръжен съд Плевен.

  Пълномощното е ограничено до представителство пред Апелативен съд Велико Търново.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от "Банка ДСК" ЕАД, [населено място], ЕИК:[ЕИК], представлявано oт всеки двама измежду: Главния изпълнителен директор Тамаш Х.-Ковач, Изпълнителните директори Д. Д. М., Ю. Б. Г., С. Л. С., Арно Р. Ж. Льоклер, Б. Ф. С., Д. Н. Н.-И. и М. Р. Комитски.

  Не се дължи предварително внасяне на държавна такса.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, са налице предпоставките за връщане на делото на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 3478/21.04.2021 г. на Апелативен съд Велико Търново.

  УКАЗВА на администриращия съд да съобщи на "ВИКТОРИО 18" ЕООД - в несъстоятелност, [населено място], за констатираните нередовности и за начина на отстраняването им чрез представяне на пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК от жалбоподателя за адв. Л. Т., което включва процесуално представителство пред касационната инстанция, в едноседмичен срок от връчване на съобщението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.: ……………………


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари