Разпореждане №5/12.01.2022 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 5

  гр. София, 12.01.2022 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 151/10.01.2022 г., констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 18833/26.10.2021 г. срещу постановено от Софийски апелативен съд определение № 2545/03.10.2021 г. по гр.д. № 2483/2021 г. /погрешно изписано като гр.д. № 5319/2019 г./, с подател „Панагюрска медна компания“ АД.

  Съдебният акт не подлежи на обжалване – определението е постановено по реда на чл.402, ал.2 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 19.10.2021 г., считано от датата, на която е връчен препис от обжалвания съдебен акт.

  Жалбата е подадена в срок – на 26.10.2021 г.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Приподписана е от адв.И. Б..

  Пълномощното по чл.261, т.2 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК се намира на л.41 от гр.д. № 15335/2018 г. на СГС.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Не е постъпил отговор.

  Представен е документ от 15.11.2021 г. за внесена държавна такса размер на 15 лв. В основанието за плащане е посочен друг номер на дело – № 2486/2021 г., вместо № 2483/2021 г.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба и предвид констатираните очевидна фактическа грешка в обжалваното определение и нередовност на жалбата, е налице основание за връщане на преписката на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх. № 151/10.01.2022 г. на Софийски апелативен съд за извършване на поправка на допуснатата фактическа грешка в определение № 2545/03.10.2021 г. по гр.д. № 2483/2021 г. на Софийски апелативен съд, както и за представяне от „Панагюрска медна компания“ АД на ново преводно нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 15 лв., с основание за плащане „гр.д. № 2483/2021 г. на САС“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари