Определение №5/10.01.2022 по дело №2228/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 5

  София, 10.01.2022 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 2228/2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. Х. Д. и П. П. Б.-Д., двамата със съдебен адрес – [населено място], подадена от пълномощника им адвокат И. Г., срещу решение №56 от 22.01.2021г. по в. гр. дело №2366/2020 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдено решение №8800 от 23.12.2019 г. по гр.д.№7053/2016г. на Софийския градски съд. С първоинстанционното решение е отменено на основание чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД дарението, извършено на 26.09.2006 год. във формата на нотариален акт за дарение № ..., том III, дело № .... на нотариус А. Л., рег. № 386 при НК, с район на действие СРС, с което са дарени следните недвижими имоти: 1/2 /една втора/ идеална част от вилно дворно място заедно с построената в него вилна сграда, находящи се в [населено място], в. з. "С. – Д. - , представляващи по КККР одобрени със заповед № РД – 18 – 3/11.01.2011 год. на изп. директор на АГКК, поземлен имот идентификатор ........, целия с площ от 756 кв. м. и идентичен със стар парцел – ......... от кв... по плана на [населено място], район "С. – Д. ІІІ част", и двуетажна жилищна сграда с идентификатор ........, застроена на 69 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор ........., с адрес на поземления имот: [населено място], район "В.", [улица], по иска на К. М. М., действаща със съгласието на попечителя си П. Н. Детистова-Д. против И. Х. Д. и П. П. Б.-Д..

  Ответницата К. М. М., действаща със съгласието на попечителя си П. Н. Детистова-Д., със съдебен адрес – [населено място], чрез адвокат Л. Д., оспорва касационната жалба. Моли за присъждане на адвокатско възнаграждение на основание чл. 38 ЗАдв.

  Въззивният съд е приел, че сключеният между страните договор за дарение е едностранен и от него възникват задължения само за дарителя, който се задължава да прехвърли на надареното лице правото на собственост или друго вещно право върху определена вещ. Към посочения момент правни задължения за надареното лице не възникват, но може ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари