Решение №5/25.03.2021 по дело №1492/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 5

  гр. София, 25.03.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладвано от съдия Гергана Никова гр.дело № 1492 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 295 ГПК.

  С постановеното по реда на чл. 288 ГПК Определение № 424 от 07.10.2020 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно Решение № 2 от 07.01.2020 г., постановено по в.гр.д.№ 817/2019 г. по описа на ОС - Пазарджик, въззивен състав в частта, с която е потвърдено Решение № 1095 от 25.07.2019 г. по гр.д.№ 1986/2018 г. на РС – Пазарджик в частта, с която е отхвърлен като неоснователен предявеният от И. Г. П. и Т. А. П. срещу А. А. П. и Й. Д. П. иск с правно основание чл. 33, ал. 2 ЗС за изкупуване на 5/6 ид.части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****, представляващ жилище с адрес: [населено място], [улица], вх. Б, ет. 5, ап. 20 – в приложното поле на чл. 280, ал. 2, хипотеза трета ГПК.

  С подадената в срока по чл. 283 ГПК чрез адвокат С. К. – Н. от АК - П. касационна жалба, касаторите поддържат, че въззивното решение е неправилно по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК и молят да бъде отменено, като се постанови ново по съществото на спора, с което да бъде уважен предявения иск по чл. 33, ал. 2 ЗС. Претендират разноски за всички инстанции, включително възнаграждения при условията на чл. 38, ал. 2 ЗА за предоставена безплатна адвокатска защита на основание чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗА в производствата пред ОС и ВКС.

  Ответницата по касация Й. Д. П. е депозирала отговор срещу касационната жалба чрез адвокат Е. П. от АК – П., като възразява, че въззивното решение е правилно. Претендира разноски.

  Ответницата по касация А. А. П. е депозирала становище с вх.№ 184 от 11.01.2021 г. Моли касационната жалба да бъде отхвърлена.

  Състав на ВКС, Второ отделение на Гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба оплаквания и в правомощията си по чл. 290 и чл. 293, намира следното:

  Производството по делото е образувано по исковата молба, предявена от И. Г. П. и Т. А. П. срещу А. А. П. и Й. Д. П.. Ищците поддържат, че заедно с ответницата А. А. П. (като преживяла съпруга от брак с продължителност повече от 10 г.) са наследници по закон на своя син Р. П., починал на 14.03.2018 г. Легитимирайки се като едноличен собственик по силата на обявено на 23.03.3018 г. саморъчно завещание с дата 03.08.2017 г., съставено от името на Р. П., с н.а. от 02.04.2018 г. ответницата А. А. П. продала на ответницата Й. Д. П. самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** за сумата 18 000 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари