*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 494

  Гр. София, 29.07 2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на 27.04.2022 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  ИВАНКА АНГЕЛОВА

  Като изслуша докладваното от съдия П. ХОРОЗОВА

  т. д. № 1621/2021 год., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба от БРИН ООД /н/, [населено място], ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, против решение № 190 от 31.03.2021 г. по в. т. д. № 175/2021 г. по описа на Софийския апелативен съд, ТО, VI състав, с което е потвърдено решение № 26035 от 18.11.2020 г.

  по описа на Софийския градски съд, ТО, ХIII състав в обжалваната част - за отхвърляне на иска на касатора с правно основание чл.694 ТЗ, предявен срещу Националната агенция за приходите, а именно, да се признае за установено, че не съществуват вземания на НАП, приети в производството по несъстоятелност с определение № 2132/23.05.2019 г. по т.д.№ 2949/2017 г. по описа на СГС, ТО, VІ-21 състав, по декларации - обр.6, подробно индивидуализирани в първоинстанционното решение, и по декларация по чл.55 ЗДДФЛ от 19.01.2017 г.

  В касационната жалба се навеждат всички основания за отмяна на въззивното решение като неправилно, съгласно чл.281 т.3 ГПК.

  Искането за допускане на касационно обжалване се основава на хипотезите на чл.280 ал.1 т.1 и чл.280 ал.2 предл.3 ГПК. Твърди се, че в противоречие с практиката на ВКС въззивният съд е разрешил следните въпроси: 1/ Налице ли е нарушение на съдопроизводствените правила, когато във въззивното производство съдът е приел за преклудирани направени фактически твърдения, които страната е направила в изпълнение на изрично дадените й указания; 2/ Когато въззивната инстанция препраща към мотивите на първоинстанционния съд, това дерогира ли изискването на чл.236 ал.2 ГПК за мотивиране на въззивното решение и разпоредбата на чл.272 ГПК освобождава ли въззивната инстанция от задължението да се произнесе по наведените във въззивната жалба оплаквания, както и допустимо ли е въззивният съд да препраща към мотивите на първата инстанция, когато първоинстанционният съд не е обсъдил всички доказателства и не се е произнесъл по всички доводи и възражения на ищеца; 3/ Задължен ли е въззивният съд да обсъди и анализира в мотивите на решението си всички възражения, доводи, твърдения и оспорвания на страните, като направи самостоятелна преценка на всички събрани по делото доказателства ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари