Определение №49/23.04.2021 по дело №503/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 49

  София, 23.04.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Маринова

  Членове: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдията Донкова ч. гр. д. № 503/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.274, ал.2, изр.2 ГПК.

  С определение № 130 от 30.10.2020 г. по гр. д. № 2692/2020 г. Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, е оставил без разглеждане подадената от М. В. М. и Д. П. Й. молба вх. № 423/13.01.2020 г. за отмяна, на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК, на влязло в сила решение № 3916 от 20.07.2017 г. по гр. д. № 671/2016 г. на ОС – Благоевград, с което е потвърдено решение № 3130 от 20.05.2016 г. по гр. д. № 1132/2012 г. на РС – Разлог.

  Срещу това определение в срока по чл.275, ал.1 ГПК е подадена частна жалба от молителите с искане да бъде отменено като неправилно.

  Ответникът по жалба „Александрос“ ООД – гр. Разлог, чрез процесуалния си представител, изразява становище за нейната неоснователност.

  Върховният касационен съд на РБ, състав на Второ г. о., като обсъди данните по делото, намира следното:

  Определението, предмет на частната жалба, е постановено в производство по чл.307, ал.1 ГПК, с което Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, се е произнесъл по допустимостта на подадената молба за отмяна. Посочил е, молбата за отмяна се основава на два документа: протокол за извънсъдебна почеркова експертиза от 23.12.2019 г. и писмо от адв. С. Д. до адв. С. С. Д. от 10.12.2019 г., към което са приложени решения № № 3329/2008 г. и 01.1А/2008 г. на ОСЗ – Разлог за реституирани наследствени имоти на адв. Д.. Въведеното твърдение е, че протоколът за извънсъдебна почеркова експертиза от 23.12.2019 г. доказва, че решение № 409/30.11.2010 г. на ОСЗ – Разлог, е подписано от лицето М. Т., заемала длъжността началник на ОСЗ – Разлог към постановяването му /почерковото изображение срещу думите „началник“ и „заместник началник“ не съставлява един подпис, а два преплетени един в друг подписа, единият от които е на М. Т./. С това решение молителите са се легитимирали като собственици на реалната част от имота, предмет на иска по чл.53, ал.2 ЗКИР /предходна редакция/, отхвърлен по съображения, че реституционното решение е нищожно, тъй като не е подписано от началника на ОСЗ – Разлог. По отношение на втория документ – писмо е посочено, че доказва датата на узнаване на новото обстоятелство от молителите и спазването на преклузивния срок по чл.305, ал.1, т.1 ГПП за подаване на молбата. В останалата си част молбата за отмяна съдържа оплаквания за постановяване на въззивното решение при допуснато нарушение на чл.17, ал.2 ГПК, изразяващо се в неупражнен косвен съдебен контрол за валидност и законосъобразност на заповед № КД-14091-519/28. 09. 2007 г. за изменение на кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД 18-33/15. 05. 2006 г., които заповеди са представени и приети като писмени доказателства в приключилото исково производство. Твърди се, че изменението на кадастралната карта се изразява в изключване на спорната реална част от границите на ПИ *** и включването й в границите на ПИ ***, собственост на „Александрос“ ООД. Оплакванията са във връзка с тезата на молителите, че изменението на кадастралната карта има отношение към пространствените предели на обекта на собственост, придобит от дружеството с договора за покупко-продажба, тъй като от значение при индивидуализацията на предмета на договора са границите, а не площта на прехвърления имот. В обжалваното определение са изложени съображения, че недопустимостта на молбата за отмяна произтича, на първо място, от невъзможността да се подведат под основанието за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК, посоченото от молителите новоузнато обстоятелство /наличие на подпис на началника на ОСЗ-гр. Разлог в решение № 409/30.11.2010 г. на ОСЗ – Разлог и доказващият това обстоятелство документ /писмено заключение по извънсъдебна почеркова експертиза/. Протоколът за извънсъдебна почеркова експертиза обективира писмено становище на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари