Разпореждане №49/22.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 49

  гр. София, 22.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 3469/21.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 262861/26.03.2021 г. по вх.рег. на Апелативен съд Пловдив срещу Определение № 260093 от 22.02.2021 г. по в.ч.т.д. № 106/2021 г. на Апелативен съд Пловдив, с подател „Национална електрическа компания“ ЕАД, [населено място].

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.274, ал.4 във връзка с чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 17.03.2021 г. – датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 26.03.2021 г. Върху жалбата е посочено, че същата е получена с писмо с обратна разписка, изпратено на 24.03.2021 г. Приложено е незаверено копие от пощенския плик.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Подписана е от юрисконсулт И. Д..

  Представено е пълномощно по чл.261, т.2 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК, приложено към жалбата.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 274, ал. 3 ГПК във вр. с чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.276, ал. 1 ГПК.

  Не са постъпили отговори.

  Представен е платежен документ от 24.03.2021 г. за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15,00 лв.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на частно търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА на Апелативен съд Пловдив регистрирана преписка с вх.№ 3469/21.04.2021 г. за представяне на заверено копие от пощенския плик, с който е постъпила подадената частна касационна жалба с вх. № 262861/26.03.2021 г. по вх. рег. Апелативен съд Пловдив.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари