Решение №49/21.04.2021 по дело №28/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 49

  Гр. София, 21.04. 2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публично съдебно заседание на 24 март през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  при участието на секретаря Силвияна Шишкова, като изслуша докладваното от съдия Балевски т.д. № 28/2020 г., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.47 и сл. ГПК.

  Предявени са обективно кумулативно съединени искове от временния синдик на „Синеморец Сънрайз“ ООД– в открито производство по несъстоятелност, с ЕИК:[ЕИК], срещу търговското дружество в открито производство по несъстоятелност, представлявано от неговия управител, и „Синеморец Парадайз“ ЕООД, с ЕИК:[ЕИК], с правно основание чл. 47, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 6 ЗМТА за отмяна на арбитражно решение от 04.11.2019 г., постановено по вътрешно арбитражно дело № 12 по описа за 2018 г. на Търговски арбитражен съд при Национална юридическа фондация, [населено място], с което „Синеморец Сънрайз“ ООД е осъдено да заплати на „Синеморец Парадайз“ ЕООД суми в общ размер на 13 954 518.55 лева, както и евентуален иск с правно основание чл. 47, ал. 2 ЗМТА, с който се претендира нищожност на същото арбитражно решение.

  В ИМ се твърди, че арбитражното споразумение, на което арбитражният съд основава своята компетентност, не е съществувало и е било съставено целенасочено и с оглед на междувременно инициирано производство по несъстоятелност на дружеството, без достоверна дата и към момент, към който на основание чл. 635, ал. 1 ТЗ е било необходимо съгласието на синдика на „Синеморец Сънрайз“ ООД, каквото не е давано. Тези твърдения страната квалифицира като иск с правно основание чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗМТА. Алтернативно се сочи основанието по чл. 47, ал. 1, т. 2 ЗМТА, обосновано с наведени твърдения за неавтентичност на арбитражното споразумение – неподписването му от представляващите двете търговки дружества физически лица, както и симулативното му създаване с цел единствено да се увредят кредиторите на несъстоятелното дружество. Ищецът аргументира и основанието по чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗМТА като твърди, че едноличният арбитражен състав е сформиран без предоставяне на право на становище от синдика, т.е. – той е бил лишен от възможността да участва във формирането на решаващия орган. Позовава се и на невръчвани му съдебни книжа по делото в периода след откриване на производството по несъстоятелност. Сочи се и, че до откриване на производството по несъстоятелност на „Синеморец Сънрайз“ ООД на 18.06.2019 г. по арбитражното дело не е постъпил отговор на ответното дружество, а след тази дата такъв самостоятелен отговор от управителя на дружеството не би могъл да постъпи, без да е съобразено и становището на назначения синдик на дружеството. Твърди, че е налице и основанието по чл. 47, ал. 1, т. 5 ЗМТА, тъй като в решението си арбитражният съд е определил и реда за удовлетворяване на вземанията на кредитора-ищец по чл. 722 ТЗ, което му произнасяне е извън предмета на арбитражното споразумение. Счита за недопустимо арбитър с решение в арбитражно производство да се произнася относно реда за удовлетворяване на спорното вземане в производството по несъстоятелност. В условията евентуалност се поддържа нищожност на арбитражното решение на основание чл. 47, ал. 2 ЗМТА.

  Основанието по чл. 47, ал. 1, т. 6 ЗМТА се обосновава с обстоятелството, че към момента на възобновяване на арбитражното производство съгласно чл. 637, ал. 3 ТЗ, същото е било недопустимо поради невнесена от ищеца арбитражна такса, за което му е било дадено указание. Намира заплащането на такса за арбитражното производство за абсолютна процесуална предпоставка за разглеждането на иска, поради което при невнасянето й от ищеца производството е следвало да бъде прекратено. Недопустимостта се поддържа независимо от последващото заплащане на таксата.

  От страна на ответника „Синеморец Сънрайз" ООД /в несъстоятелност/ представлявано от своя управител А. М. в писмен отговор се излага становище за неоснователност на така предявените искове, доколкото лично е подписал процесното арбитражно споразумение.

  От страна на ответника „Синеморец Парадайз“ЕООД, чрез процесуалния му пълномощник, е оспорена основателността на исковата молба по всяко едно наведено в ИМ

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари