Определение №49/23.12.2021 по дело №2737/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: 5 членен - ВКС и ВАС
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 135 ал. 4 АПК

Анотация

Въпрос
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Определение по гр.д. на състав на ВКС и ВАС по чл.135,ал.5 АПК

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 49

София,23.12.2021 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд и Върховният административен съд на Република България, в закрито съдебно заседание на 08 декември две хиляди двадесет и първа година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Солакова

ЧЛЕНОВЕ: Мариета Милева

Зоя Атанасова

Владимир Йорданов

Димитър Димитров

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело № 2737 /2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.135,ал.5 АПК.

Образувано е по спор за подсъдност между Пловдивски окръжен съд и Административен съд – Пловдив по въпроса: кой съд е компетентен да разгледа исковата молба, подадена от „Пътинженеринг“ ЕООД срещу Община Пловдив за заплащане на сумата от 270 272.22 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от ответника вследствие на провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка по смисъла на чл.218 ЗОП.

Искът е основан на следните фактически твърдения: Община Пловдив, в качеството си на възложител на обществена поръчка, е предложила сключването на договор на ищеца, който е бил класиран на първо място. По-късно – 2 дни преди да изтече погасителната давност относно извършени по силата на договора плащания, община Пловдив предявява иск, с който иска прогласяването на нищожност на кауза за индексация в договора с ищеца, чието съдържание е предложила и осъждане за връщане на парични суми, платени въз основа на тази клауза. Искът е уважен с влязло в сила решение на ВКС.

Така община Пловдив, използвайки своята недобросъвестност, изразяваща се във включването на нищожна клауза в договора за обществена поръчка и в противоречие с един от основните принципи – никой да не може да черпи права от собственото си противоправно поведение, е увредила ищцовото дружество, осъждайки го да върне парична сума, заплатена в изпълнение на качествено, навременно и точно изпълнение на задълженията му по договора. С това в съответствие с установената практика – решение от 18.05.2019 г. по адм.д. № 6529 /2019 г. на ВАС са осъществени всички предвидени в чл.218 ЗОП предпоставки – налице е нарушение при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, установена по предвидения в закона ред – с решението на ВКС, вредата е пряка и непосредствена последица от въвеждането от ответника в съдържанието на договора на нищожната клауза, като сумата е начислена по силата на обявената за нищожна клауза.

Исковата молба е подадена първоначално до Административен съд – Пловдив (нататък и АСП). Той е приел, че не е налице нито една от предпоставките за разглеждането ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари