Решение №49/17.05.2021 по дело №2730/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №17/18.01.2021 по дело №2730/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли в делбено производство да се обсъжда довод за нищожност на доброволна делба по чл. 17, ал. 2 ЗСПЗЗ / отм. 2002 г./, извършена след решение по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ /отм/, въз основа на която са постановени решения по чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ за всеки от съделителите по отделно, съобразно уговореното в делбата?

Отговор

Нормата на чл. 17, ал. 2 ЗСПЗЗ /отменена 2002 г./ е предвиждала възможност да се сключи договор за доброволна делба след постановяване на решението по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ, с което се признава правото на възстановяване с план за земеразделяне на заявители, като наследници на определено лице, но преди да е приет планът за земеразделяне и да е постановено решение по чл. 27, ал.1 ППЗСПЗЗ. Тези делби да са извършвани в хода на процедурата по реституция преди възстановяване на собствеността - до обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението, че е изработен проектът на плана за земеразделяне. Съгласно изр. трето от чл. 17, ал. 2 ЗСПЗЗ, след сключване на такъв договора за доброволна делба, наследниците могат да поискат от ПК да издаде решение за възстановяване правото на собственост в нови реални граници на всеки от тях съобразно правата му, определени в договора за делба. Така въз основа на тези решения не възниква съсобственост върху възстановените имоти. Следователно делбата по чл. 17, ал. 2 ЗСПЗЗ /отм. 2002 г./, макар да е извършена преди окончателно обособяване на обекта на реституция е действителна и е основание за прекратяване на съсобствеността. След като делбата, извършена на това основание поражда вещно действие, следва да се признае възможността, тази делби да се оспорва на всички основания, на които може да се оспори делба поради неучастие на съделител. Оспорването на делбата и правото на собственост на имотите, описани в решението на поземлената комисия, постановено след доброволна делба по чл. 17, ал. 2 ЗСПЗЗ сочи на спор за собственост към настоящия момент, който може да се разрешава в делбенто производство, а не в производство по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ. В тази хипотеза не може да се предяви иск по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ, защото всички наследници, за да сключат делбата по чл. 17, ал.2 ЗСПЗЗ са признали наследствения характер на признатите за възстановяване имоти. Когато никой от наследниците не твърди, че възстановения имот на друг е бил негов или на прекия му наследодател към момента на колективизацията и правото на възстановяване е признато на всички наследници, няма правен интерес за предявяване на иск по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ, защото липсва правен спор между наследниците по този въпрос. Ако наследниците не спорят относно това, че имотите са принадлежали на общия наследодател, което е предпоставка да се сключи договорът за доброволна делба по чл. 17, ал.2 ЗСПЗЗ /отм/ и тези имоти са възстановени след делбата на някой от преките наследници, то искът по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ за установяване, че имота е на някой от преките наследници би бил недопустим /ако е заявен от същия наследник/ или неоснователен, ако е заявен от друг наследник. Затова оспорването на договора за доброволна делба, сключен на основание чл. 17, ал.2 ЗСПЗЗ /отм. 2002 г./ поради нищожност на делбата на основание чл. 75, ал.2 ЗН може да се разгледа в делбеното производство, а не в производство по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 13 април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 2730 /2020 година

Производството е по чл. 290 ГПК

История на спора

С определение № 17 от 18.01.2021г. е допуснато касационно обжалване на решение № 146 от 05.06.2020 г. по гр.д.№ 91/2020 г. на Врачански окръжен съд по касационна жалба,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари