Определение №487/21.07.2020 по дело №2314/2019

Спорът е разрешен с Решение №60167/30.07.2021 по дело №2314/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Чия е пасивната материалноправна легитимация по иска с правно основание чл. 177, ал. 1 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито съдебно заседание на 13.05.2020 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д. № 2314 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. А. Б., чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 1494 от 19.06.2019 г. по в.т.д. № 5151/2018 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав. С него е потвърдено решение № 1196/12.06.2018 г. по т.д.№ 6346/2016 г. по описа на Софийски градски съд, VІ-10 състав, с което са отхвърлени исковете на касатора, предявени в условията на евентуалност, срещу ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД /н/ и синдика на дружеството Я. Н. С., за признаване за установено, че С. А. Б. притежава вземане на основание чл.177 ал.1 ЗЗД за заплащане на увеличената стойност на недвижим имот в размер на 150 000 лв., евентуално – в размер на 80 702.20 лв., представляващи стойността на разходите за подобрения в имота.

Оплакванията в подадената касационна жалба са за допуснати от въззивния съд нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост, подробно изложени, въз основа на които се моли решението да бъде отменено като неправилно и вместо него да се постанови друго по същество, с което исковата претенция да бъде уважена, с присъждане на сторените съдебно-деловодни разноски.

Искането за допускане на касационно обжалване на решението се основава на следните, формулирани в хипотезата на чл.280 ал.1 ГПК, т.1 и т.3, въпроси:

1/ Кой е пасивно легитимиран длъжник по вземания с правно основание чл.177 ал.1 ЗЗДипотекарният кредитор или длъжника;

2/ Отношенията между кои правни субекти урежда нормата на чл.177 ал.1 ЗЗД – между собственика на имота и длъжника или между собственика на имота и кредитора;

3/ Между кои лица е налице противоречие в интересите – между собственика и длъжника или между собственика и кредитора при иска по чл.177 ал.1 ЗЗД;

4/ Основателен ли е искът по чл.177 ал.1 ЗЗД срещу длъжника / несъстоятелния длъжник само в случаите на вече реализирана публична продан;

5/ В интерес на длъжника ли е извършването на полезните разноски и това легитимира ли го като ответник по иска по чл.177 ал.1 ЗЗД;

6/ В хипотеза на открито производство по несъстоятелност на длъжник, основателен ли е искът по чл. 694, ал. 2, т. 1 ТЗ срещу този длъжник, предявен от собственика на ипотекирания имот, обезпечаващ задължение на несъстоятелния длъжник, за правото да получи увеличението на стойността на имота, което се дължи на неговите полезни разноски съгласно чл.177 ал.1 ЗЗД или искът по чл.177 ал.1 ЗЗД следва да се предяви срещу кредитора, с оглед откритото производство по несъстоятелност;

7/ От значение ли е за спорното право, че ипотекираният имот е собственост на трето лице, а не на несъстоятелния длъжник и същият не попада в масата на несъстоятелността;

8/ Какво е значението на масата на несъстоятелността за основателността на иска по чл.177 ал.1 ЗЗД по отношение на несъстоятелния длъжник.

Твърди се, че според решение № 2617/17.12.1958 г. по гр.д.№ 7498/1958 г. на ВС, І г.о. надлежните страни по иска по чл.117 ал.1 ЗЗД са собственикът на имота, който не е лично задължен по ипотеката и длъжникът. Като е приел, че ответник по иска е не длъжникът, а кредиторът, съдът се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС. Даденото от въззивния съд разрешение е в противоречие и с приетото в т.2 от ТР № 4/2017 г. на ОСГТК на ВКС, според което разноските са винаги за сметка на длъжника, защото се събират от полученото, но се удовлетворяват предпочтително и не намаляват дълга.

Касаторът е изложил подробни аргументи и относно основанията по чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари