Определение №486/20.07.2020 по дело №2787/2019

Спорът е разрешен с Решение №60028/16.08.2021 по дело №2787/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли при тълкуването на договорите и особено на неясните им клаузи и тези, за които има спор между страните, съдът да търси действителната обща воля на страните, респ. следва ли отделните уговорки да се тълкуват във връзка една с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на дванадесети май през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 2787 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Столична община обжалва решение № 834 от 10.04.2019 г. по т.д. 4470/16 г. Апелативен съд – София, с което е потвърдено решението на първата инстанция, с което осъден да заплати на „СК – 13 Пътстрой“ АД сумата от 163 656,43 лв. както и сумата от 1 319,87 лв обезщетение за забава за периода 19.1.2016 г. до 16.2.2016 г. , както и сумата от 13 083,22 лв разноски.

Сочи нарушения на материалния закон, свързани с тълкуване на договора и преценяване на действителните уговорки между страните.

А също така нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващи се в необсъждане доводите и възраженията на страните, по отделно и в тяхната съвкупност, нарушение на чл. 12 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК.

Мотиви

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните правни въпроси:

1. Следва ли при тълкуването на договорите и особено на неясните им клаузи и тези, за които има спор между страните, съдът да търси действителната обща воля на страните, респ. следва ли отделните уговорки да се тълкуват във връзка с едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността? Сочи допълнително основание по чл. 280, ал.1 , т. 1 ГПК – несъобразяване с решения, представляващи постоянна практика на ВКС. В случая касаторът е посочил, че във въззивното решение не са съобразени уговорките между страните, че в договора изрично е посочено, че обектът следва да се предаде, но освен това за обекта трябва да има издаден Акт 16 и изпълнението е свързано със срок от 170 дни. Сочи противоречие на решението на въззивния съд с решение № 347/11.10.2011 г. по гр.д. 290/11 г., ВКС 4 ГО, решение № 26/26.4.2017 г. по гр.д. 50246/16 г. на 3 ГО на ВКС.

2. Дали въззивният съд следва в мотивите към решението си да обсъди становището на страните и събраните по делото доказателства? По този правен въпрос също поставя допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Не бил обсъден доводът за това, че е необходимо обектът да се предаде в срок. Ищецът бил в известност и бил се съгласил да предаде обекта с Акт 16. Ако е имало забава на кредитора, ищецът би могъл да упражни правата си по чл. 98 от ЗЗД, но не бил сторил това. Сочи противоречие със задължителната практика на ВКС, т. 19 от ТР 1 от 4.1.2001 г. на ОСГК на ВКС и решение № 382 от 21.1.2016 г. на ВКС, 4 ГО по гр.д. 2056/15 г. 4 ГО.

Освен това решението било очевидно неправилно на основание чл. 280, ал.2 от ГПК.

Моли да се отмени решението и вместо него да се постанови друго, с което да се уважат исковете в обжалваната част.

Ответникът синдикът на „СК – 13 Пътстрой“ АД чрез синдика оспорва касационната жалба. Счита, че няма основание за допускане касационно обжалване на въззивното решение, тъй като правните въпроси не били свързани със съществено значение за точното прилагане на закона и за развитието

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари