*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № ****** по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Н. Н. Т., представляван от адв. К. М., срещу решение № ******г. на САС, ГО, 10 състав в частта, с която е потърдено решение № ******г. на СГС в частта, с която е отхвърлен предявеният от касатора против ЗД „Бул Инс” АД иск с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за заплащане на обезщетение за неимуществени от настъпило на 12.05.2015г. ПТП за разликата над 60 000 лева до 150 000 лева, ведно със законната лихва, считано от 12.05.2015г. до окончателното изплащане на сумата, и в частта, с която е отхвърлен искът с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 3000 лева, заплатено адвокатско възнаграждение в наказателното производство, ведно със законната лихва, считано от 25.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата, както и в частта за разноските.

Мотиви

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон – неправилно приложение на разпоредбата на чл. 52 ЗЗД. Поддържа, че определеното обезщетение за претърпените неимуществени вреди е занижено и не кореспондира с установените по делото болки и страдания с оглед характера и тежестта на пораженията му и неблагоприятната прогноза, както и с предвидните лимити на отговорността на застрахователя. Намира за неправилен и извода на въззивния съд за неоснователност на претендираните имуществени вреди, представляващи заплатено от него адвокатско възнаграждение за досъдебното и съдебното наказателно производство. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, инкорпорирано в касационната жалба, касаторът прави искане за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1 ГПК, т.1 и т.3 и чл. 280, ал.2 ГПК, като сочи следните материалноправни въпроси:

1. Какви са критериите, които формират съдържанието на понятието „справедливост” по чл. 52 ЗЗД и са от значение за определяне ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какъв е видът на отговорността на обществения снабдител -енергийно предприятие, когато неправомерно – в нарушение на предвидените предпоставки в общите условия към договора – е прекъснал електроснабдяването на потребителя – договорна или деликтна, с оглед претенции за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложение принципа за справедливост, установен от законодателя с нормата на чл. 52 ЗЗД, като задължителен при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди и в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 226, ал. 1 КЗ, релевантен за крайния изход на делото по конкретния правен спор, е в…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите, формиращи съдържанието на понятието „справедливост” по смисъла на чл. 52 ЗЗД, които са от значение за определяне на обезщетениeто за неимуществени вреди.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справидливостта, въведен в чл.52 ЗЗД, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпроса за приложението на принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на застрахователното обезщетение за неимуществени вреди.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали даденото от въззивния съд разрешение на поставения от касатора материалноправен въпрос, свързан с приложението на чл. 52 ЗЗД и критериите, при които следва да се определи размера на обезщетението за неимуществени вреди, за да е справедливо, предвид нивото на застрахователно събитие към датата на непозволеното увреждане, релевантен за крайния…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно критериите за определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и приложението на установения с чл. 52 ЗЗД принцип на справедливост: Следва ли при определяне на справедливото застрахователно обезщетение съдът да се съобрази с нормативно определените…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари