Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Илияна ПапазоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Следва ли нормата на т. 10.6 от Указания за прилагане на схемата за държавна помощ, утвърдени на 27.02.2013г., както и Указанията за 2014г., 2015г. и следващите години, транспонирани в т. 4.5 от договора, да се тълкува в смисъл, че на възстановяване от земеделския производител подлежи само тази помощ, която му е била отпусната за периода на неизпълнението или подлежат на възстановяване всички получени суми през годините на ангажимента?

Предвид характера на държавната помощ – обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти на Съюза, съгласно Регламент /ЕС/ №73/2009г. и Приложение ІІ към него, следва ли помощта да бъде предоставена на земеделския производител, който не прилага и не изпълнява задължителните минимални стандарти и което неизпълнение е обективирано в акт на единствения компетентен в областта на хуманното отношение към животните орган?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 574 по описа за 2022г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 288 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от ДФ „Земеделие“, представляван от изпълнителния директор, чрез процесуалният представител главен юрисконсулт Ж. против въззивно решение № 127 от 1.11.2021г. по в.гр.д. № 272/2021г. на Апелативен съд Велико Търново, с което е отменено решение № 260089 от 6.04.2021г. по гр.д.№ 198/2020г. на Окръжен съд Русе в частта, с която е уважен иска като е прието за установено по отношение на И. Д. И. съществуването на вземания на ДФ „Земеделие“ по договор № 18/593982/00684 от 24.04.2013г. и вместо това е постановено друго, с което е отхвърлен предявеният от ДФ „Земеделие“ иск против И. Д. И. за приемане на установено, че има вземане по договор № 18/593982/00684 от 24.04.2013г. за предоставяне на държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и анекси към него за сумата 21 477.38лв., главница и 2 875.57лв., лихва за забава за периода 1.02.2018г.-25.06.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 26.06.2019г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК по ч.гр.д.№ 3984/2019г.на РС Русе като неоснователен. Решение № 260089 от 6.04.2021г. по гр.д.№ 198/2020г. на Окръжен съд Русе е потвърдено в останалата му част, с която е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?