*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички наведени доводи и възражения на страните и да изготви самостоятелни правни изводи за тяхната относимост към предмета на спора?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на дванадесети април, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№****** по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Банка ДСК“ ЕАД срещу решение №****** на САС. С решението в обжалваната част е потвърдено решение от ****** на СГС в частта, с която са отхвърлени предявените от „Банка ДСК“ ЕАД срещу В. Ц. К. и Д. Е. Х. искове по чл. 430, ал. 1 ТЗ за солидарно заплащане на сумата от 50 000 лв., част от глобално претендираното главно парично вземане в размер на 216 763.84 лв. по договор за кредит-овърдрафт №697/28.01.2008 г., ведно със законната мораторна лихва от 01.09.2016 г., до окончателното й заплащане.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно. Посочва се, че в нарушение на процесуалния закон въззивният съд не е обсъдил наведените пред първата и поддържани пред въззивната инстанция доводи, че с подписването от кредитополучателя на договора за встъпване в дълг, в който са посочени договора за кредит, страните по него и размера и елементите на задължението, е налице признаване на вземането, респективно че е налице прекъсване на давността обвързващо и встъпилите в дълга ответници. Поддържа се, че са били налице всички предпоставки, предвидени в разпоредбата на чл. 116, б. а ЗЗД, поради което изводът на въззивния съд за изтекла погасителна давност е неправилен. Предвид изложеното се иска от касационния съд да отмени решението в обжалваната част и да уважи предявените искове, като присъди и юрисконсултско възнаграждение пред ВКС.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба.

Ответниците по касация В. Ц. К. и Д. Е. Х. заявяват становище за неоснователност на жалбата.

В съдебно заседание В. Ц. К., чрез процесуалния си представител поддържа представеният отговор на касационната жалба, а ответникът Д. Е. Х. не се представлява.

Касационен въпрос

С определение №24 от 13.01.2022 г. решението в посочената част е допуснато до касационно обжалване по въпроса: Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички наведени доводи ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №24/13.01.2022 по дело №415/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички наведени доводи и възражения на страните и да изготви самостоятелни правни изводи за тяхната относимост към предмета на спора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор е послужил като основание за допускане на решението до касационен контрол.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпрос за съдържанието на мотивите на въззивното решение.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правомощията на въззивната инстанция при констатирана в хода на въззивното производство нередовност на исковата молба, за съдържанието на мотивите към въззивното решение и за произнасянето на въззивния съд по защитните позиции на страните в процеса.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали издателят на печатна или електронна медия отговаря като „възложител на работата” по смисъла на чл. 49 ЗЗД за съдържанието на публикувани без редакторска намеса читателски писма, чието написване и изпращане не е възложено от издателя и издателят и авторът на публикуваното писмо не са обвързани с трудово или гражданско…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари