Разпореждане №48/12.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 48

  гр. София, 12.05. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3945 от 10.05.2021 г., образувана по молба за отмяна вх. № 7557 от 05.10.2020 г. срещу влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 20108440402005 по описа на ЧСИ С. Я. с рег. № 844 с район на действие Софийски градски съд, констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК.

  Молбата за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – депозирани са отговори;

  6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 303 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия частен съдебен изпълнител за привеждане в съответствие с тях, а именно: за даване на указания на молителката за прилагане на пълномощно на адв. А. В. за производството по отмяна, както и за вписване на молбата за отмяна съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  По изложените съображения, за председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на ЧСИ С. Я. за даване на указания на молителката за прилагане на пълномощно на адв. А. В. за производството по отмяна, както и за вписване на молбата за отмяна съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари