Определение №48/12.02.2021 по дело №304/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
ЗОЯ АТАНАСОВА, ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч.гр.д. № 304 описа за 2021год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

Обжалвано е Определение № 11158 от 15.07.2020 г., постановено по в.ч.гр.д. № 3656/2020 г. по описа на Софийски градски съд, с което е оставена без уважение частна жалба срещу Определение № 309115/23.12.2019 г., постановено по гр.д. № 79467/2018 г. на Софийския районен съд, с което на основание чл. 108, ал.2 ГПК делото е прекратено и изпратено на местно компетентния съд.

Частният жалбоподател - „Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет на Република България, представлявана от председателя П. П., чрез процесуалния представител юрк. Г. П., излага съображения, че обжалваното определение е неправилно и моли делото да бъде върнато и разглеждано от Софийския районен съд.

В срока по чл. 276 ГПК не е постъпил отговор от ответника М. А. Д..

Върховният касационен съд, тричленен състав на четвърто гражданско отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:

Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, поради което е процесуално допустима.

За да постанови своето определение въззивният съд приема, че Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет съобразно е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в [населено място] и с териториални поделения в страната/в този смисъл чл. 47 ЗУБ./. Прието е, че съобразно чл. 47, ал.1 от закона за администрацията държавната агенция е на пряко подчинение на Министерски съвет, за разработване и осъществяване на политика, за която не е създадено отделно министерство. Прието е, че Държавната агенция за бежанците при МС е държавна администрация, натоварена с посочените в чл. 53 ЗУБ функции във връзка с осъществяване на държавна политика по предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България. Съобразявайки функциите, с които е натоварена агенцията и начина ѝ на финансиране въззивният съд е приел, че ответното дружество е държавно учреждение по смисъла на чл. 108, ал.2 ГПК. Прието е , че предявеният на основание чл.422 ГПК иск касае правоотношение възникнало, изпълнявано и отчитано на територията на [населено място], тъй като ищецът основава активната си процесуална легитимация като кредитор на ответното дружество по спорното право възникнало въз основа на договор от 13.04.2014г., с който е възложено на ищеца да извършва превод в [населено място] от български на арабски и кюрдски език. Въззивният съд е приел, че местоизпълнението на задължението по договора е в [населено място], следователно местно компетентен да разгледа спора съобразно цената на иска заявена от ищеца е РС – Харманли и неговата подсъдност следва да се определи съобразно разпоредбата на чл.108, ал.2 ГПК

Предвид статута на ответната страна по иска и при съобразяване нормата на чл. 119, ал. 1 и ал. 3 ГПК в приложимата към датата на постановяване на първоинстанционното определение редакция, съдът е отхвърлил като неоснователни възраженията на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари