Определение №48/23.04.2021 по дело №1440/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 48

  София, 23.04.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева ч.гр.д. № 1440 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК

  Образувано е по частна жалба на В. Й. А. против разпореждане от 18.12.2020г. по гр.д. № 3552/2020г. по описа на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение, с което е върната като недопустима подадената от нея частна жалба срещу определение по същото дело от 10.11.2020г.

  Жалбоподателката намира определението за незаконосъобразно. Счита за неправилен изводът на съда, че не е легитимирана да обжалва определението от 10.11.2020г., с което е оставена без разглеждане молба за отмяна, подадена от Л. А.. Сочи, че е длъжник по изпълнителното дело и определението на Великотърновски окръжен съд, чиято отмяна се иска по реда на чл. 303 и сл. ГПК, касае и нея. В допълнително становище се позовава на практика на Върховния касационен съд.

  Писмен отговор е постъпил от ответника „Банка ДСК” АД. В него се изразява становище не по частната жалба вх.№ 985/05.02.2021г., по която е образувано настоящето производство, а по частната жалба на В. А. срещу определение №135 от 10.11.2020г., която е върната с обжалваното определение от 18.12.2020г.

  В становище на Л. Н. А. е изразено солидаризиране с изложените в частната жалба аргументи.

  Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  При преценка на основателността й Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, приема следното:

  Л. Н. А. е подала пред Върховния касационен съд молба за отмяна на влязло в сила определение на Великотърновски окръжен съд по гр.д. № 1822/2019г. за прекратяване поради недопустимост на производството по предявен от нея иск по чл. 440 ГПК.

  С определение № 135 от 10.11.2020г. по гр.д. № 3552/2020г. на Първо гражданско отделение на ВКС молбата за отмяна е оставена без разглеждане като насочена срещу съдебен, акт, който не подлежи на отмяна по извънредния способ по чл.303 и сл. ГПК. Със същото определение е оставено без разглеждане и искането на молителката Л. Н. А. по чл. 309 ГПК за спиране на изпълнително дело.

  Определението не е обжалвано в срок от молителката Л. А.. Частна жалба вх. № 9924 от 16.12.2020г. е постъпила от В. Й. А., която има качеството на ответник по молбата за отмяна.

  С обжалваното разпореждане съдията-докладчик по гр.д. № 3552/2020г. е върнал частната жалба на В. А., приемайки, че тя не е легитимирана да обжалва определението.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, намира атакуваното разпореждане за правилно. Констатацията на съда, че за В. А. липсва легитимация да обжалва оставянето без разглеждане на молбата за отмяна на Л. А. следва да бъде споделена. Определението, което прегражда развитието на производството по отмяна, може да бъде обжалвано само от лицето, което е инициирало това производство. Подаването на частна жалба от лице извън молителя, представлява упражняване на чужда права, което е недопустимо - чл.26, ал.1 ГПК. Изложените от жалбоподателката съображения, че е длъжник в изпълнителното производство и че молбата за отмяна е основана на безспорни факти и обстоятелства, които налагат уважаването й, не могат да й създадат право да обжалва съдебен акт, с който се приема, че е недопустимо упражнено правото на друго лице да иска отмяна по чл. 303 и сл. ГПК.

  Ето защо обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

  Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на II г. о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 18.12.2020г. постановено по гр.д. № 3552/2020г. по описа на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение за връщане на подадената от В. Й. А. частна жалба вх. № 9924 от 16.12.2020г.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари