Определение №477/03.11.2020 по дело №1873/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 477

  гр. София, 03.11.2020 год.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди и двадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1873 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на З. А. Р. от [населено място], чрез пълномощника й адв. М. Д., против въззивно решение № 26 от 8.01.2020 год., постановено по в. гр. д. № 2450/2019 год. на Пловдивския окръжен съд. Поддържат се оплаквания за неговата недопустимост, респ. неправилност по изложените съображения с искане същото да бъде отменено и вместо това искът на касаторката за премахване от ответниците на изграденото от тях преграждане на общите части бъде уважен. Претендира присъждане на разноски за трите инстанции.

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Същата отговаря и на изискванията на чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, приложено е и изложение, съгласно чл. 284, ал. 3 ГПК.

  От ответниците по касация – И. Т. А. и Р. И. А. не е постъпил писмен отговор.

  По поддържаните основания за допускане на касационното обжалване, настоящият състав на Върховният касационен съд, ІІ г. о., за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното решение № 2692 от 27.06.2019 год. по гр. д. № 12815/2018 год. на Пловдивския районен съд в частта му, с която са отхвърлени исковете на З. А. Р. против ответниците И. и Р. А. за премахване на незаконно изградена от тях стена и врата в общите части на ет. 4 пред апартамент № 12 на бл. 1109 на посочения адрес в [населено място] и за осъждане на ответниците да й заплатят сумата 240 лв., представляваща обезщетение за причинените й вреди за периода 6.08.2017 год.- 6.08.2018 год. от това тяхно действие. Предмет на касационното обжалване е въззивното решение по иска по чл. 109 ЗС, а по този с предмет претендираното обещетение за вреди въззивното решение е влязло в сила като необжалваемо.

  За да постанови горното решение в обжалваната с касационната жалба част, въззивният съд приел, че не е налице неоснователно действие по смисъла на чл. 109 ЗС – преграждането с врата на общите части от ответниците е извършено по решение на Общото събраните на етажната собственост, с което тези площи са били предоставени за ползване срещу заплащане на наем от собствениците на съответните апартаменти и е извършено на всичките етажи във входа. Това обстоятелство се установява от показанията на свидетелите В. Г.-Л. и Т. В., както и от твърденията на самата ищца и от представеното от нея решение на ОС без дата – „да бъдат остъклени и затворени с врата общите части откъм десните апартаменти”. Съдът приел, че това решение е в рамките на правомощията на ОС на ЕС съгласно чл. 11, ал. 1, т. 10, б. б. „б” и „и” ЗУЕС, според които Общото събраните приема решения за отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общите части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност, както и за използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, за приемането на които законът не изисква квалифицирано мнозинство. Липсват данни по делото това решение да е отменено, поради което и основаното на него преграждане на част от общите части на блока не представлява неоснователно действие по смисъла на чл. 109 ЗС. Отделно от това съдът посочил, че от събраните доказателства не може да се направи извод и че поставената от ответниците врата пречи по някакъв начин на ищцата да упражнява правото си на собственост върху притежавания от нея апартамент. Позовал се е на скицата към заключението на вещото лице, от която се установява, че достъпът до него, както и до стълбището, не е ограничен по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове