*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Анотация

Въпрос
Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 476

гр. София, 26.11.2020 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1972 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Д. Б. А. срещу определение №1686 от 06.10.2020 г. по т.д.№2329/2020 г. на САС. С обжалваното определение е потвърдено определение №3894 от 04.08.2020 г. по т.д.№3550/2015 г. на СГС, с което Д. Б. А. е освободена като синдик на „Булит 2007“ ЕООД.

В жалбата са наведени доводи за неправилност на обжалваното определение поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като в изложение по чл.284, ал.3 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасянето на въззивния съд по следните въпроси, за които се твърди наличие на селективното основание по чл.280, ал.1, т.3 от ГПК: 1. Функционалните задължения на синдика /неговите правомощия/ представляват ли елемент от фактическия състав на продажбата на вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността и липсата на елемент от фактическия състав на продажбата на имуществени права от масата на несъстоятелността, обуславя ли порок на продажбата, който може да бъде саниран чрез извършване на нова продан или този пропуск представлява нарушение на функционалните задължения на синдика, обуславящ отговорност за неизпълнение на задължение по смисъла на чл.657, ал.2 от ТЗ. 2. За отговорността на синдика по реда на чл.657, ал.2 от ТЗ при неясна формулировка на основанията, функцията и целите й. 3. За освобождаване на синдика по реда на чл.657, ал.2 от ТЗ при неясна формулировка на основанието „с действията си синдикът застрашава интересите на кредитора или длъжника“, която формулировка от законодателя е неопределена, декларативна, предпоставяща непредвидимост и което основание не предопределя тежест на застрашаването. 4. Представлява ли уведомяването с месечните отчети по чл.659, ал.2 от ТЗ надлежно уведомяване на съда за предприети от синдика действия по осребряване и длъжен ли е синдикът да представи нарочен доклад за извършената оценка на активите за одобрение от съда. 5. Следва ли съдът да даде указания на синдика при констатиран риск от отклонение от реда за осребряване, с оглед текущия контрол и направените от синдика уведомления и извършваните от него конкретни действия, за които съдът е уведомен с отчетите по чл.659, ал.2 от ТЗ и следва ли налагането на санкцията по чл.657, ал.2 от ТЗ да се предхожда от други правни способи за въздействие върху поведението на синдика, като указание, предупреждение и/или глоба. 6. Необходимо и задължително ли е издаването на нарочно разрешение по смисъла на чл.716, ал.2 от ТЗ на съда по несъстоятелността за извършване на продажба по реда на чл.717в от ТЗ на активи-недвижими вещи. 7. Какъв е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини