Определение №475/02.11.2020 по дело №977/2020

Спорът е разрешен с Решение №11/22.06.2021 по дело №977/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно правното действие и последиците на исковете по чл. 646 и чл. 647 ТЗ за попълване масата по несъстоятелността и връщане в нея на даденото от несъстоятелния длъжник, и в частност дали след успешното провеждане на горните отменителни искове обявените за нищожни, респ. недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността сделки, сключени между несъстоятелния длъжник и третите лица, остават действителни и дали валидно обвързват страните по тях и третите лица?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 977 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, във вр. с чл. 280 ГПК.

История на спора

Е. Т., в качеството му на синдик в производството по несъстоятелност на „Зенит-99” ООД / в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление [населено място], район „Лозенец”, ул. "Богатица", бл. АБВ, вх. „В”, ет. П, ап. 1, чрез пълномощника му адв. Р. Н., обжалва в срок въззивното решение от 28.11.2019 год. по гр. д. № 1581/2019 год. на Бургаския окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение от 14.06.2019 год. по гр. д. № 6504/2018 год. на Бургаския районен съд, поправено с решение от 2.09.2019 год. по същото дело. С тях е прието за установено по отношение на „Зенит-99” ООД – в несъстоятелност, представлявано от синдика, че И. А. И. от [населено място], [улица], вх. „А”, ет. 6 е собственик на 1/2 ид. ч. от имоти с идентификатори *** и *** по кадастралната карта на [населено място], м. „С. М.”, с площи и за двата имота от по 1 100 кв. м., с трайно предназначение на територията и за двата – горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, при описаните граници и е осъдено ответното дружество да му предаде владението върху тези части от горните имоти. Приложената на л. 100 от първоинстанционното производство комбинирана скица на вещото лице към приетото заключение на техническата експертиза /Приложение № 1/ е обявена за неразделна част от решението.

Касаторът поддържа оплаквания за недопустимост, респ. неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон и необоснованост с молба за отмяната му и вместо това исковете за собственост бъдат отхвърлени. Изложени са съображения за липса на необходимата предпоставка за основателност на ревандикационния иск – ищецът да е собственик на имотите, с оглед действителността на разпоредителния акт в полза на ответното дружество, което според касатора обосновава извод за липса на легитимация за предявяване на исковете. Поддържа се и наличие на произнасяне извън пределите на предявения иск по чл. 108 ЗС, с оглед позоваването на съда на чл. 648 ТЗ без релевиране на защита на това основание от ищеца.

В съдържащото се в касационната жалба изложение касаторът се позовава на очевидна неправилност на решението, обосновавайки я с твърдение за прилагане на закона в обратен, противоположен смисъл относно същността на института на относителната недействителност на правните сделки и действието на съдебното решение по отменителните искове по чл. 646 ТЗ и чл. 647 ТЗ, както и на приложението на чл. 648 ТЗ. Касаторът релевира и вероятна недопустимост на въззивното решение по съображение за недопустимост на исковете, съгласно чл. 637, ал. 6, т. 1 ТЗ.

Касаторът се позовава на наличието и на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като го обосновава с противоречие с приложената съдебна практика по формулирания въпрос относно правното действие и последиците на проведените спрямо третите лица за несъстоятелността на дружеството искове по чл. 646 ТЗ и чл. 647 ТЗ и на съединените с тях искове по чл. 34 ЗЗД, във вр. с чл. 649, ал. 2 ТЗ за попълване масата по несъстоятелността и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари