*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кога при предявен отменителен иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ /ДВ бр.20/2013г./ сделката се явява увреждаща кредиторите на несъстоятелността?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България,Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 849 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. Ж. К. като ЕТ „Ж. – В. К.”, представляван от адв. М. Б., срещу решение № 79 от 07.12.2020г. по в.гр.д. № 174/2020г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдено решение № 133 от 15.07.2020г. по т.д. № 592/2019г. на Окръжен съд – Бургас. С потвърденото първоинстанционно решение на основание чл. 647, ал. 1, т. 6 от ТЗ е обявена за относително недействителна по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност на Кооперация „ПК Фар“ сделката, извършена от несъстоятелния длъжник, обективирана в нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 112 том IV, peг. № 5645 дело № 638/2017г. на нотариус Г. Н. с peг. № 607 и район на действие PC – Поморие, вписан в Службата по вписванията – Поморие, с която Кооперация „ПК Фар“ - в несъстоятелност е продала на касатора ЕТ „Ж. – В. К.” самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 57491.503.531.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], обл. Бургас, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009год. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение на КККР със Заповед КД-14-02-1793/14.10.2011 г. на Началника на СГКК Бургас, с адрес на имот: [населено място], [улица], ет. 3, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.503.531, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива: 1, с площ 214.03 кв. м., с прилежащи части – съответните идеални части от общите части на сградата, ведно с 309 кв.м. ид.ч. от поземления имот, ведно с всички извършени в имота (хотелска част) подобрения.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на съдопроизводствените правила и на материалния закон, както и необоснованост. Излага съображения за незаконосъобразност на извода на въззивния съд, че страните по сделката са свързани лица, като поддържа, че разпоредбите на ТЗ са неприложими към кооперациите, които не са капиталови юридически ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари