Разпореждане №47/22.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 47

  гр.София, 22.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 3435/20.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 74435/02.10.2020 г. по вх.рег. на Апелативен съд София срещу Решение № 11915 от 25.08.2020 г. по в.гр.д. № 5984/2019 г. на Апелативен съд София, с подател А. С. В..

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 26.10.2020 г. - датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 02.10.2020 г., т.е. - в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Подписана е от адвокат Х. П. – С..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, приложено на л. 5-гръб от гр.д. № 57709/2016 г. на Софийски районен съд.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, инкорпорирано в касационната жалба.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от ЗД „Нова Инс“ ЕАД, [населено място], подаден чрез адвокат А. П., с пълномощно, приложено на л.22 от в.гр.д. № 5984/20219 г. на Апелативен съд София във вр. с л. 104 от гр.д. № 57709/2016 г. на Софийски районен съд.

  Не е представен платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30,00 лв. С Разпореждане № 14012/25.04.2019 г. по гр.д. № 2745/2019 г. на Апелативен съд София е прието, че жалбоподателят е освободен от заплащане на държавна такса, но към преписката на Софийски районен съд не е приложен нарочен акт.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА на Апелативен съд София регистрирана преписка с вх.№ 3435/20.04.2021 г. за представяне на платежен документ – в оригинал или заверено копие, удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30,00 лв. за производството по допускане на касационно обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари