Решение №47/21.07.2021 по дело №2925/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №40/01.02.2021 по дело №2925/2020


Класификация


Анотация

Въпрос

Допустимо ли е съдът да приеме за доказано правото на собственост на ищеца по отрицателен установителен иск, без да е изследвана и доказана в процеса идентичността между имота, предмет на спора и тази на имота, който се твърди, че е придобита от ищеца?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд , гражданска колегия –второ отделение , в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

При участието на секретаря Теодора Иванова докладвано от съдията БАЛЕВСКА гр.д. № 2925/2020 година по описа на II г.о.

Производство по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

М. Г. И. от [населено място] чрез процесуалния си представител адв. М. Н. АК- В. обжалва и иска да се отмени въззивно Решение № 817 от 25.06.2020 год. по В.гр.д. № 183/2020 год. на ОС-Варна, постановено по иск за собственост в производство по чл.124, ал.1 ГПК. Поддържа, че въззивното решение е неправилно поради допуснати нарушения на процесуалните правила- непроизнасяне по съществото на спора по заявения отрицателен установителен иск за собственост, заместен е предмета на спора като съдът се е произнесъл за правото на собственост на ищеца.

С подадения писмен отговор от ответниците по касация Т. К. Т. и Д. Н. Т., чрез процесуалния си представител адв. Н. Г. – АК В., оспорват наведените доводи касаещи основателността на касационната жалба. Претендират се разноски по делото.

Върховният касационен съд, състав на второ отделение на гражданската колегия след преценка на релевираните доводи касаещи основателността респ. неоснователността на касационната жалба и в правомощията си на чл. 290, ал. 1 ГПК и чл. 293 ГПК, намира :

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато в приложното поле на чл.280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 по въпроса : „Допустимо ли е съдът да приеме за доказано правото на собственост на ищеца по отрицателен установителен иск , без да е изследвана и доказана в процеса идентичността между имота, предмет на спора и тази на имота , който се твърди , че е придобита от ищеца ?“ поради противоречие с мотивите на Решение № 123 от 16.04.2009 год. по гр.д.№ 3394/2007 год. на ВКС – III г.отд., както и поради необходимостта от уеднаквяване на съдебната практика и еднаквото и точно прилагане на закона.

Мотиви

По въпроса, обусловил допускане на касационното обжалване

С цитираното Решение № 123 , постановено по реда на чл. 218а ГПК /отм./, състав на ВКС е изразил становище, че в производство по чл. 108 ЗС, „за да е налице идентичност (на имотите на страните) следва да се установи пълно съвпадане на местност, граници и площ на имотите“, като е очевидно, че се касае до възникнала хипотеза на конкуриращи права на собственост по отношение на един и същ имот в хода на висящ исков процес.

Тезата, изразена с цитираното решение съставлява константна практика на съдилищата, макар и без последния елемент - а именно „площта на терена„ в хипотези на спор за собственост и данни за припокриване пространствените параметри на обекта на правото на собственост изцяло или отчасти в рамките на предмета на спора на иска по чл. 108 ЗС и евентуално релевирани правоизключващи собствеността възражения (като придобивна давност) на ответната страна, включени в предмета на спора.

В рамките на заявен отрицателен установителен иск няма същински спор за конкуриращи права на собственост по отношение на един и същ имот. Правото на собственост на ищеца не се обхваща от предметната рамка на спора.

Предмет на спора на заявен отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК е съществуването или несъществуването на отричаното с исковата молба право на собственост на ответника. За разлика от иска по чл. 108 ЗС предметът на спора не може да включва и установяване на правоизклюващи правото на собствеността на ответника обстоятелства,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари