Определение №47/22.04.2021 по дело №1282/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 47

  гр. София, 22.04.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Г. Никова ч. гр. д. № 1282 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Образувано е по касационна частна жалба вх.№ 267625 от 04.03.2021 г. (п.кл. от 02.03.2021 г.) на Ш. И. Ч. и И. И. Ч. чрез адвокат М. Н. от АК - П. срещу Определение № 260494 от 22.02.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 264/2021 г. на Окръжен съд – Пловдив, ІХ гр.възз.състав.

  Ответник по касация не е конституиран предвид разпоредбата на чл. 130, изр. 2 ГПК.

  Касационната частна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е допустима по смисъла на чл. 274, ал. 3 ГПК.

  За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на атакуваното определение, ВКС взе предвид следното:

  Касаторите са предявили положителни установителни искове за собственост против „Златанов” ЕООД - гр. Асеновград по отношение на четириетажна сграда със смесено предназначение с площ 296 кв.м., триетажна пристройка към нея с предназначение склад с площ 168 кв.м., построени в собствения им УПИ с ид.№ ***, включително „частта на сградите, разположени върху границата на УПИ д.№ *** и УПИ с ид.№ ***”, както и реална част от съседния УПИ с ид.№ *** – собственост на „Златанов” ЕООД, върху която са построени част от двете сгради. По депозираната от тях искова молба е образувано гр.д.№ 2089/2020 г. по описа на РС – Асеновград.

  Предявяването на иска е мотивирано с наличието на по-рано заведено гр.д.№ 420/2020 г. по описа на РС – Асеновград, ищец по което е „Златанов” ЕООД по претенции с правно основание чл. 108 ЗС и чл. 109 ЗС. След дадени от РС указания за посочване на правния интерес и уточняване на обстоятелствената част и петитума, с молба от 04.12.2020 г. ищците Ч. са заявили, че собствеността на сградите е придобита по договор за продажба, строителство и давност, а собствеността върху частта от УПИ с ид.№ *** с площ 4 кв.м., с която построените в УПИ с ид.№ *** сгради навлизат в съседния УПИ с ид.№ ***, е придобита по давност - чрез владението на така построени сгради за период повече от десет години, считано от 2008 г. до подаване на исковата молба. Считат, че имат правен интерес, тъй като правата им са оспорени посредством предявените искове по чл. 108 и чл. 109 ЗС.

  Районният съд е приел, че производството по гр.д.№ 2089/2020 г. е недопустимо поради отсъствие на правен спор относно собствеността на сградите (именно поради притежанието на сградите от Ш. И. Ч. и И. И. Ч. , „Златанов” ЕООД е насочил претенциите си за премахването им от УПИ с ид.№ *** срещу настоящите касатори). Твърдението, че е изпуснат срока за отговор на исковата молба по чл. 131 ГПК по гр.д.№ 420/2020 г. на РС - Асеновград не обуславя правен интерес от предявяване на отделен иск. Напротив – налице е още едно основание за прекратяване на производството по него, ако е настъпила преклузия за предявяване на тези права пред съда. Това се отнася и до предявения иск за признаване на правото на собственост върху реална част от имот, посочен в допълнителна молба. Прието е също наличие на предпоставки за приложението на чл. 126, ал. 1 ГПК.

  С атакуваното въззивно определение е прието, че липсват данни за спор относно заявените права на собственост от ищците. Висящото между страните гр.д.№ 420/2020 г. на РС - Асеновград е свързано с начина на упражняване на правомощията на правото на собственост в обема на неговото притежание, което обуславя в някаква част ревандикационната претенция и предимно негаторната претенция. И двата иска включват установителна част относно правата на страните, съответно правото на собственост на ищците и начина на неговото упражняване, поради което предявената по настоящото дело установителна претенция се явява без правен интерес. До същия извод е достигнал и районния съд при прекратяване на производството по делото поради липса на правен интерес, които изводи окръжният съд е определил като правилни.

  В представеното изложение на касационните основания са поставени въпросите:

  1) „Допустим ли е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари