Определение №468/29.10.2020 по дело №1869/2020

Спорът е разрешен с Решение №3/19.07.2021 по дело №1869/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Когато владелецът е осъществил такова въздействие върху чуждата вещ, което отговаря на правата на съсобственик и е с намерение да придобие собствеността на определена идеална част от чужд терен, то осъщественото владение е ли върху идеална част и допустимо ли е придобиването на идеална част от недвижим имот в рамките на обема на владяната реална част от имота, в случай че обектът на владение не отговаря на изискванията за самостоятелен обект на собственост?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1869 /2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационната жалба вх. № 2591/12.03.2020 год. на Г. М. М. от [населено място] заявена чрез процесуалния представител адв. В. К. АК - П. срещу въззивно Решение № 42 от 11.02.2020 година, постановено по гр.В.д. № 863/2019 год. на ОС - Пазарджик в производство по чл. 124, ал. 1 ГПК.

С посоченото решение окръжния съд, в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК, е потвърдил Решение № 1325 от 09.10.2019 г. по гр.д. № 627/2019 г. по описа на РС – Пазарджик по отхвърления положителен установителен иск на Г. М. М. по чл. 124, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 79 , ал. 1 ЗС.

С касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно и необосновано, основания за отмяна по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК.

Искането за допускане на касационно обжалване се поддържа по чл. 280, ал.1, т. 1 ГПК с доводи, че по въпроса (преформулиран от състава на ВКС ) : „ когато владелецът е осъществил такова въздействие върху чуждата вещ, което отговаря на правата на съсобственик и е с намерение да придобие собствеността на определена идеална част от чужд терен , то осъщественото владение е ли върху идеална част и допустимо ли е придобиването на идеална част от недвижим имот в рамките на обема на владяната реална част от имота, в случай че обектът на владение не отговаря на изискванията за самостоятелен обект на собственост? въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС обективирана в Решение № 532/25.05.2011 г. по гр.д. № 766/2010 г. I – го. и Решение № 55/08.10.2015 г. по гр.д. № 3255/2014 г. на II – г.о.

В срока по чл. 287 ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците Р. Б. и Д. М. чрез адв. В. Ц. от АК – П., в който са изложени съображения, че не са налице визираните от касатора основания за допускането на касационната жалба. Претендират се разноски.

Мотиви

Съставът на ВКС - второ отделение на гражданската колегия след преценка на изложените с касационната жалба основания по чл. 280, ал. 1 ГПК и чл. 280, ал.3 ГПК намира:

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, насочена е срещу въззивно решение по предявен и разгледан иск за собственост, поради което се явява процесуално допустима.

За да постанови решението си, въззивният съд при установената от първата инстанция фактическата обстановка , е приел че ищецът – въззивник е собственик по дарение от неговите родители на първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ***** с площ 95 кв.м., от триетажна жилищна сграда, състояща се от един избен и два жилищни етажа, ведно със зимнично помещение в избения етаж с площ 10,50 кв.м. и 1/3 ид. част от общите части на сградата, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място]., [улица], при съседни поземлени имоти: ***, ***, ***, *** и ***.

Изслушаната по делото пред първата инстанция съдебно-техническата експертиза установява, че процесният поземлен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари