*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 461

  [населено място], 27.07.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, първо търговско отделение в закрито заседание на четвърти май две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1851 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Екобулкос“ ЕООД срещу решение № 154/18.03.2021 г. по в. т. д. № 58/2021 г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение № 260090/01.10.2020 г. по т. д. № 279/2019 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявените от касатора срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД искове по чл. 31, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.

  В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно постановено поради нарушение на материалния закон – §18 от ПЗР на ЗИДЗЕ /обн.ДВ, бр. 56/24.07.2015 г./, както и на съдопроизводствените правила. Оспорват се изводите на въззивния съд, че със средства по програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. е изграден енергийният обект на дружеството. Като причина за достигане до този неправилен извод се твърди позоваване единствено на уведомителното писмо на Държавен фонд „Земеделие“ с изх. № 01-2600/10128/31.10.2012 г. при липсата на анализ на останалите събрани по делото делото доказателства. Акцентира се, че към датата на изплащане на помощта ФвЕЦ вече е функционирала, а не е била „изградена със средства от национална или европейска схема за подпомагане“. В жалбата се изразява несъгласие с изводите на Апелативен съд София за недоказано изпълнение на вмененото в тежест на ищеца задължение да разкрие работни места във връзка с ползваната финансова насърчителна мярка.

  В изложението на основания за допускане на касационно обжалване се обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 2, предл. III ГПК и чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Първата хипотеза се мотивира с твърдения за неправилност на решението поради противоречие със закона, тъй като приложното поле на §18 ПЗР на ЗИДЗЕ е разширено. Заявява се становище, че законодателят не е имал за цел да обхване всички случаи, при които е налице безвъзмездна помощ, съответно ищецът не попада в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари