Решение №46/31.05.2021 по дело №1561/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №681/11.11.2020 по дело №1561/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и на всички събрани доказателства?

Отговор

Съдът е длъжен да прецени всички доказателства по делото и доводите на страните по свое вътрешно убеждение и в рамките на твърдените фактически обстоятелства, като всяко от страните носи тежестта на доказване на фактите, от които черпи изгодни за себе си последици. Съдът е длъжен служебно да издири и приложи материалноправната норма относима към случая като определи правната квалификация на предявения иск, независимо дали тя е посочена от ищеца в исковата молба или съображенията за това са били наведени като довод във въззивната жалба. В допълнение към цитираната съдебна практика следва да бъде посочено, че както първоинстанционният, така и въззивният съд е длъжен да се произнесе в рамките на заявения предмет на делото, поради което при твърдения за доставена на абоната, но незаплатена от него ел.енергия, цената на която е била коригирана след установяване на несъответствието между реално потребената и платената ел.енергия, съдът, без да променя изложените факти и обстоятелства, следва да даде отговор на всички доводи и възражения на страните, след което да се произнесе дали е налице или не основание да бъде уважен предявения иск.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

при участието на секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 1561 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД, чрез пълномощника му адв. Н. Г. против решение № 180/11.02.2020 г. по в.гр.д. № 108/2020 г. на Варненски окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 5593 от 10.12.2019 г., постановено по гр.д. № 9165/2019 г. по описа на Районен съд Варна, е уважен предявения от В. Д. Т. против ответника -касатор отрицателен установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК, като е прието за установено между страните, че ищецът не дължи на ответника сумата от 7 827,34 лв., представляваща стойността на доставена, но неотчетена ел.енергия за периода от 11.05.2017 г. до 10.05.2018 г. по партида с кл.№ [ЕГН], аб. № [ЕГН] за обект на адрес: [населено място],[жк], [улица], за която сума е издадена фактура № [ЕГН] от 30.05.2019 г.

Касаторът твърди, че решението на въззивния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и е необосновано, поради което моли да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен. Претендира сторените разноски пред трите съдебни инстанции. Поддържа, че при постановяване на решението си въззивният съд е допуснал нарушение, тъй като не е обсъдил възраженията и доводите, изложени във въззивната жалба и по-конкретно доводите, че доколкото в случая е установено точното количество на реално потребената от абоната ел.енергия по договора за покупко-продажба на ел.енергия, то приложима е разпоредбата на чл.183 ЗЗД. На следващо място се поддържа, че в нарушение на материалния закон, въззивният съд е приел, че към момента на установяване на неправомерното софтуерно въздействие върху СТИ, ПИКЕЕ не представляват приложим закон, въпреки че към момента на проверката на СТИ – 10.05.2018 г., разпоредбите на чл.48 до чл.51 ПИКЕЕ, са били действащи.

Ответникът по касационната жалба /ищец в производството/ - В. Д. Т. е депозирала отговор, в който поддържа становище за нейната неоснователност.

Касационен въпрос

С определение № 462 от 10.06.2020 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на горепосоченото въззивно решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по процесуалноправния въпрос: Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и на всички събрани доказателства.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари