Определение №46/22.04.2021 по дело №1225/2021

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 46

  гр. София, 22.04.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 1225/2021 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по реда на чл. 278, вр. с чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.

  Образувано по частна жалба на М. А. Й., чрез адв. Ив. В. от АК – София, срещу определение № 260206 от 06.01.2021 год. по ч. гр. д. № 13540 по описа за 2020 год. на Софийски градски съд. С него е оставена без разглеждане частната жалба на М. А. Й. против разпореждане от 25.09.2020 год. по гр. д. № 18996/2011 год. на Софийски районен съд, с което съдът е оставил без движение молбата ѝ по чл. 303 ГПК с указание да представи в едноседмичен срок изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК.

  Предвид изложеното, настоящият съдебен състав на ВКС, II г. о., намира, че не е компетентен да се произнесе по жалбата, поради следните съображения.

  Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК, частните жалби срещу постановените от окръжен съд като въззивна инстанция определения, с които се прегражда по-нататъшното развитие на делото, подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд. Обстоятелството, че в настоящата хипотеза се касае за указания във връзка с администрирането на молба за отмяна на влязло в сила решение, не обуславя изключение от общото правило. Даденото с т. 12 от Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017 год. на ВКС по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГТК, разрешение относно неприложимостта на общия инстанционен контрол по ГПК във връзка с процеса по администриране на молбите за отмяна касае единствено хипотезата, в която първоинстанционният съд разпорежда връщане на молбата на основание чл. 306, ал. 2 ГПК. В настоящия случай, предметът на повдигнатия за разглеждане спор се ограничава единствено до обжалваемостта на разпорежданията на съда, с които на страната се указва да отстрани констатирани нередовности. Същият следва да бъде разгледан по общия ред от съответния апелативен съд – в настоящия случай Апелативен съд – София, на който съд делото следва да бъде изпратено на основание чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.

  Водим от изложеното, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр. д. № 1225/2021 год. по описа на ВКС, Второ гражданско отделение и

  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Апелативен съд – София, на основание чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари