Определение №459/12.11.2020 по дело №1584/2020

  Анотация

  Въпрос


  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 459

  гр. София, 12.11.2020 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на пети ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 1584 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 1 ГПК.

  Образувано е по частна жалба вх. № 6667/26.05.2020г. на „Сиус“ ООД, [населено място] чрез адв. С. П. и частна жалба вх. № 8274/15.06.2020г. на „Ж. Син Пауър ООД, Н.“, Народна Република Китай, [населено място] чрез адв. М. Т. срещу определение № 907 от 15.04.2020г. по т. дело № 6004/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 5 състав, с което са отменени допуснатите с определение № 27 от 07.01.2020г. по т. дело № 6004/2019г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 5 състав обезпечителни мерки на предявената от „Ж. Син Пауър ООД, Н.“ молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Сиус“ ООД чрез: 1/ спиране на изпълнително дело № 20189150401946 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 915 от КЧСИ с район на действие Окръжен съд Сливен; 2/ назначаване на временен синдик с правомощията по чл. 635, ал. 1 ТЗ, а именно П. Д. К., вписан синдик към Министерство на правосъдието с адрес [населено място], кв. Драгалевци, [улица], мобилен телефон 0897 978 800, с месечно възнаграждение в размер 900 лв.

  В частните жалби са направени оплаквания за неправилност на обжалваното определение поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Частните жалбоподатели поддържат, че са налице необходимите предпоставки за допускане на обезпечението: с производството по изпълнително дело № 20189150401946 по описа на ЧСИ Г. Г., рег. № 915 от КЧСИ с район на действие Окръжен съд Сливен се цели да се реализира чрез индивидуално принудително изпълнение цялото имущество на длъжника, което застрашава интересите на останалите кредитори и длъжника, особено при подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност; по изпълнителното дело са присъединени и други кредитори, които са хирографарни; между „Ж. Син Пауър ООД, Н.“, „Пи енд Пи Груп“ ООД и „Сиус“ ООД е налице правен спор с правно основание чл. 464 ГПК по т. дело № 46/2018г. на Окръжен съд Сливен, като се оспорва вземането на „Пи енд Пи Груп“ ООД срещу „Сиус“ ООД. Излагат доводи, че за „Ж. Син Пауър ООД, Н.“ съществува правен интерес да поиска на основание чл. 629а, ал. 1, т. 1 ТЗ предварително назначаване на временен синдик с правомощията по чл. 635, ал. 1 ТЗ поради това, че управител на „Сиус“ ООД е чуждестранно физическо лице, което не може ефективно да управлява длъжниковото имущество; не съществува упълномощено лице, което да стопанисва процесния недвижим имот, ведно с находящите се в него движими вещи; съществува реална опасност от разпиляване на имуществото на длъжника.

  Частните жалбоподатели правят оплакване, че въззивният съд не е изследвал дали са налице нови обстоятелства или промяна в предходно приетите от него, които да обосноват отмяна на обезпечителните мерки, намаляване или отпадане на обезпечителната нужда, нито е изследвал обстоятелствата доколко са налице фактори, които могат да запазят длъжниковото имущество при отмяна на обезпечителните мерки. Поради това поддържат, че определението е немотивирано и необосновано.

  Частните жалбоподатели излагат и доводи за неправилност на аргументите на САС относно наличие на правните предпоставки за уважаване на молбата по чл. 609 ТЗ. Поддържат също, че доводите на въззивната инстанция за липса на компетентност от страна на Окръжен съд Враца и наличие на компетентност на Софийски градски съд не кореспондират със задължението на съда да съхрани имуществото на длъжника в интерес на всички кредитори. Считат, че при наличие на предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност, правен интерес от подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност по седалището на „Сън – фокус“ ЕООД в [населено място], искане за запазване на наложените предварителни обезпечителни мерки и необходимост от запазване на имуществото на длъжника, определението е неправилно, поради което следва да бъде отменено и да бъдат потвърдени наложените преди това

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове