*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 458

  София, 25.07.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Емилия Василева

  Членове: Николай Марков

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание на 08.07.2022 г. докладваното от съдията Христакиев т. д. № 106 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „Здравец-Тур“ ООД срещу въззивно решение на Варненски апелативен съд.

  Ищецът „Грийн Парк“ ЕООД (н), чрез синдика И. М., не изразява становище.

  По допускане на касационното обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  I. Произнасяйки се по жалба на ищеца, въззивният съд е отменил първоинстанционното решение, вместо което е уважил предявения иск на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД.

  За да постанови решението си, съдът е приел за установено, че през 2006 г. ищецът сключил с трето лице - лизингодател договор за лизинг на употребяван кулокран. Уговорената лизингова цена била заплатена от ищеца (44 от лизинговите вноски) и от трето лице (4 вноски).

  На 03.11.2011 г. управителят на дружеството-ищец подписал декларация, с която изразил съгласие, във връзка с изтичането на договора за лизинг, собствеността върху лизинговата вещ да бъде прехвърлена на ответното дружество. Последното било извършено с писмен договор от 19.10.2011 г., сключен между лизингодателя и ответника.

  След откриване на производството по несъстоятелност спрямо дружеството-ищец с влязло в сила решение декларацията, квалифицирана като материализираща безвъзмездна сделка между ищеца и ответника (цесия на произтичащото от договора за лизинг вземане на ищеца за собствеността върху лизинговата вещ) била обявена за нищожна спрямо кредиторите на несъстоятелността на основание чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ (ред. ДВ, бр. 70/98). Със същото решение бил уважен и предявеният от синдика частичен иск за заплащане на част в размер на 30 000 лв. от стойността на лизинговата вещ.

  Въззивният съд е квалифицирал предявения иск по чл. 59, ал. 1 ЗЗД, съобразявайки указанията на въззивната и касационната инстанция при първото разглеждане на делото, в резултат на което първото решение на окръжния съд е било обезсилено поради произнасяне по непредявен иск и делото върнато за ново разглеждане. С оглед установените обстоятелства е намерил същия за основателен, като е приел, че са налице предвидените в чл. 59, ал. 1 ЗЗД предпоставки, доколкото е налице както обогатяване на ответника, изразяващо се в безвъзмездното придобиване на собствеността върху вещта, така и обедняване на ищеца посредством заплащането ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари