Определение №455/04.06.2021 по дело №38/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд, като инстанция по съществото на спора, да обсъди всички доводи и възражения на страните, да анализира всички доказателства по делото и да посочи на кои от дава вяра, кои не кредитира и защо и да постанови решението си след съвкупната им преценка.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 38 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № 261876/16.10.2020 г. на П. П. К., чрез адвокат Д. К., против въззивно решение № 260023/28.08.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 378/2020 г. на Окръжен съд – Русе, с което е потвърдено решение № 346/28.02.2020 г. по гр.д. № 7439/2018 г. на Районен съд – Русе в частта, с която П. П. К. е осъден на основание чл. 211 КТ да заплати на „Електроразпределение Север“ АД сумата от 10 209.91 лв., представляваща причинена имуществена вреда при и по повод изпълнение на трудовите му задължения за периода м.май 2016 г. - м. юли 2017 г.; и сумата 516.17 лв. - лихва за забава върху главницата за периода 25.08.2017 г. - 22.02.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на депозиране на исковата молба – 23.02.2018 г. до окончателното й изплащане.

Касационен въпрос

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК искането за допускане на касационния контрол се обосновава с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и по процесуалноправния въпрос за задължението на въззивния съд, като инстанция по съществото на спора, да обсъди всички доводи и възражения на страните, да анализира всички доказателства по делото и да посочи на кои от дава вяра, кои не кредитира и защо и да постанови решението си след съвкупната им преценка. По този въпрос се сочи, че въззивното решение противоречи на постановените - решение № 22/24.02.2015 г. по гр. д. № 4581/ 2014 г., I г. о., решение № 3/22.07.2013 г. по гр. д. № 534/2012 г., IV г.о., решение № 149/03.07.2012 г. по гр. д. № 1084/2011 г., III г. о., решение № 411/ 27.10.2011 г. по гр. д. № 1857/2010 г., IV г. о., решение № 2410/28.01.2010 г. по гр. д. № 4744/2008 г., II г.о., решение № 260/30.10.2013 г. по гр. д. № 1286/ 2012 г., IV г.о., решение № 247/30.06.2015 г. по гр. д. № 970/2015 г., IV г.о. и решение № 47/07.03.2019 г. по гр.д. № 1464/2018 г., III г.о. на ВКС. Поддържа се и основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 3-то ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Ответникът по жалбата – „Електроразпределение Север“ АД, представляван от юрисконсулт М. Х., в писмен отговор изразява становище за липса на предпоставки за допускане на касационния контрол и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира следното:

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че страните са били в трудово правоотношение, като касаторът е заемал длъжността „шофьор на специализиран автомобил с маса 12 и повече тона“ в отдел „Експлоатация мрежи и СТИ“, Регионален обслужващ център Русе/Р. към „Електроразпределение Север“ АД. Съгласно посоченото в длъжностната му характеристика той имал задължение да управлява и обслужва поверените му МПС, вкл. носел отговорност за опазване на зачисленото имущество – съоръжения, измервателни уреди и апаратура, материали, инструменти, специални ключове и техника, МПС и др., предоставени му за изпълнение на служебните задължения. Съгласно същата длъжностна характеристика той бил длъжен да познава и прилага в работата си вътрешните работни инструкции и политики. Били му зачислени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари