Решение №45/04.05.2022 по дело №50/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 48 ЗМТА
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 47 ал. 1 т. 2 ЗМТА

Анотация

Въпрос

За оспорването на компетентността на арбитражния съд с възражение за несъществуване или недействителност на арбитражното споразумение.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публично заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при участието на секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 50 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 47 ЗМТА.

История на спора

Образувано е по молба на „Стама Ко“ООД за отмяна на арбитражно решение от 22.12.2021г. по ВАД № 73//2021г. на Арбитражния съд при Българска търговско промишлена палата, с което „Стама Ко“ООД е осъдено да заплати на „Дискордия“АД сумата от 2 340 лв., представляващи спедиторско възнаграждение и превозно навло, съгласно Заявка-договор от 14.04.2021г.; неустойка за забава върху главницата от 2340 лв. в размер на 1% на ден, за периода от 29.06.2021г. до окончателното изплащане на вземането и 1145 лв. арбитражни разноски.

Tвърди се, че Заявка-договор от 14.04.2021г. с инкорпорирана в нея арбитражна клауза не е подписана от нито един от двамата законни представители на „Стама Ко“ООД. Разпоредбата на чл. 301 ТЗ, която е приложена от арбитражния съд е относима само до материалното правоотношение, но не и спрямо процесуалния договор. Поддържа се основание по чл. 47, ал. 1, т. 2 ЗМТА за отмяна на арбитражното решение.

Ответникът „Дискордия“АД оспорва молбата като неоснователна. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение констатира следното:

Арбитражното решение е било постановено на 22.12.2021г., а молбата за отмяна е била подадена на 07.01.2022г., т.е. преди да изтече преклузивният 3 месечен срок по чл.48, ал.1 ЗМТА.

По основателността на молбата за отмяна:

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение намира, че не е налице основанието за отмяна на арбитражното решение по чл. 47, ал. 1, т. 2 ЗМТА.

Визираното основание за отмяна на арбитражно решение е налице, когато решението е постановено от арбитражен съд без да е било сключено или сключеното арбитражно споразумение е недействително. Изискванията за валидност на арбитражно споразумение са посочени в нормата на чл.7 ЗМТА, ал.1 и ал.2 - да е постигнато писмено съгласие от страните, оформено в отделно споразумение, като клауза в друг договор или в подписани от страните документи, за възлагане на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари