Разпореждане №45/22.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 45/22.04.2021

  гр. София, 21.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 3430/20.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 6046/13.04.2021 г. срещу Определение № 831/22.03.2021 г. по ч.гр.д. № 3539/2020 г. на Софийски апелативен съд, с податели А. Н. Д. и К. Х. М. като синдици на „КТБ“ АД /н./.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.274, ал.4 във връзка с чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 06.04.2021 г., считано от датата, на която е връчен препис от обжалвания съдебен акт.

  Жалбата е подадена в срок – на 13.04.2021 г.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Приподписана е от адв.А. В..

  Не е приложено пълномощно по чл.261, т.2 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК. Към кориците на първоинстанционното и въззивното дело, както и към кориците на ч.т.д. № 221/2021 г. на ВКС също не е приложено пълномощно за адв.Ал.В..

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3ГПК.

  Не се връчват преписи от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Не е представен документ за внесена държавна такса от 15 лв. Не е налице основание за освобождаване от предварително заплащане на държавна такса, доколкото Банката в несъстоятелност е предявила

  конститутивен облигационен иск с правно основание чл.135 ЗЗД за отмяна на увреждащи я сделки.

  Налице са предпоставките за изключване от разпределение на основание чл.22, ал.1, т.1-5 ГПК на с.Е.В..

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба и констатираното нарушение на разпоредбите на чл.275, ал.2 вр. чл.261, т.2 и т.4 ГПК, е налице основание за връщане на преписката на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 3430/20.04.2021 г. на Софийски апелативен съд за представяне от А. Н. Д. и К. Х. М. като синдици на „КТБ“ АД /н./ на пълномощно за адв.А. В. за осъществяването на процесуално представителство пред ВКС, както и за представяне на преводно нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв., на основание чл.19 от ТДТССГПК, с посочени в основанието за плащане обжалван съдебен акт и делото, по което е постановен.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари