Разпореждане №45/21.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 45

  гр. София, 21.04.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3433 от 20.04.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК - I поток.

  Частна жалба вх. № 72392/10.08.2020 г. срещу Определение № 1649 от 07.07.2020 г. по ч.гр.д. № 1885/2020 г. по описа на Апелативен съд - София не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена e в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на жалбоподателите на 05.08.2020 г.;

  2/ не отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК – частната жалба не е подписана от жалбоподателката С. Т.;

  3/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК – частната жалба е депозирана лично от жалбоподателката В. М.;

  4/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК – след указания;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на препис.

  Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: на основание чл. 275, ал.2 вр. чл. 260, т. 7 ГПК частната жалба да се подпише от жалбоподателя С. Т..

  По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Апелативен съд – София за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари