*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 45

  София, 29.03.2021 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като проверих полученото н.о.х.д. № 62/2021 г. по описа на Районен съд - [населено място], постъпило с вх. № 2726/26.03.2021 г. на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  С разпореждане № 260103 от 22.03.2021 г. на председателя на Районен съд – [населено място], съдебното производство по н.о.х.д. № 62/2021 г. по описа на Районен съд - [населено място] е прекратено и делото е изпратено на ВКС по компетентност.

  След извършената справка се установи, че съдията от гражданската колегия на посочения съд, не е участвал в системата за случайно разпределение на делата и следователно, не се е отвел от горецитираното дело. За да е налице хипотезата на чл. 43, т. 3 от НПК е абсолютно задължително отвеждането на всички съдии от даден съд, независимо от тяхната специализация.

  От направената справка е видно, че липсват депозирани самоотводи от съдиите от числения състав на съда. Поради това, не може да се приеме, че Районен съд – [населено място] не може да образува състав, а прекратяването на производството пред него и изпращането му на ВКС не почива на вярна интерпретация на чл. 43, т. 3 от НПК. В случая, не са налице основанията за образуване на производство пред ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждане на делото.

  Горното налага делото да се върне на Районен съд – [населено място] за ново разпределение за избор на съдия - докладчик, до изчерпване на всички съдии от съда, след което и при наличие на предпоставките по чл. 43, т. 3 от НПК, делото отново да се администрира до ВКС.

  Поради изложените съображения,

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.

  Делото да се върне на Районен съд - [населено място] за изпълнение на указанията посочени в обстоятелствената част на настоящето разпореждане.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  гп


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари